Förskottsuppbördsregistret - ny näringssammanslutning

Skatteförvaltningen registrerar öppna bolag och kommanditbolag i förskottsuppbördsregistret på ansökan. I registret kan införas var och en som bedriver eller sannolikt kommer att bedriva näringsverksamhet.

Anmäl dig till förskottsuppbördsregistret genom att fylla i etableringsanmälan Y2(www.ytj.fi).

Bolag kan inte införas i förskottsuppbördsregistret retroaktivt

Näringssammanslutningar, dvs. öppna bolag eller kommanditbolag, införs i förskottsuppbördsregistret den dag då registreringsansökan har kommit in. Sammanslutningen kan inte införas i förskottsuppbördsregistret retroaktivt.

Om du skickar in ansökan på förhand kan du också ange ett senare datum för registreringens början. Du behöver inte konkret inleda din verksamhet innan du har registrerats, utan det räcker att du sannolikt kommer att inleda verksamheten.

Det lönar sig att lämna etableringsanmälan inklusive registreringsansökan i god tid eftersom det tar vanligtvis cirka tre veckor att handlägga en anmälan. Det kan vara svårt för en ny näringssammanslutning att få uppdrag innan sammanslutningen har förts in i förskottsuppbördsregistret.

Inom de flesta branscherna kan man inleda arbetet trots att registreringen ännu inte behandlats till slut. Du kan dock fakturera kunden först efter att näringssammanslutningen har införts i förskottsuppbördsregistret.

Kontrollera i ytj.fi om bolaget har införts i förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen skickar till dig ett meddelande om att näringssammanslutningen har införts i förskottsuppbördsregistret. Uppgiften är offentlig och visas i Företags- och organisationsdatasystemet strax efter registreringen.

Kontrollera registreringen i informatinstjänsten FODS (www.ytj.fi).

Registreringen underlättar affärsverksamhet

Det är inte obligatoriskt att registrera sig i förskottsuppbördsregistret. Det är oftast dock förnuftigt med tanke på affärsverksamheten.  Då företaget är infört i förskottsuppbördsregistret behöver den som betalar ersättningar för arbete inte ta ut förskottsinnehållning.

Om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret, kan det inte ge kunden en faktura för utfört arbete. Då betalar uppdragsgivaren arbetsersättning och tar ut en förskottsinnehållning på 13 % för arbetet. Innan förskottsinnehållningen beräknas, dras momsandelen av från ersättningens slutbelopp. Man behöver dock inte betala arbetsgivares socialskyddsavgift för dessa ersättningar.

Förskottsuppbördsregistreringen påverkar också hushållsavdraget som beviljas företagets kunder. Om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret beviljas kunden inget hushållsavdrag.

Läs mer om hushållsavdraget.

Försummelser gör att företaget inte kan registreras

I förskottsuppbördsregistret införs inte sådana företag som har haft väsentliga försummelser i beskattningen. Detta är anledningen till att t.ex. en näringssammanslutning med personer i ledande ställning (t.ex. verkställande direktör) eller ansvariga bolagsmän i bestämmande ställning med en historia av avsevärda beskattningsförsummelser inte kan införas i förskottsuppbördsregistret.

Skatteförvaltningen kan också avregistrera näringssammanslutningen från förskottsuppbördsregistret till följd av försummelserna.  Försummelserna kan gälla beskattningen, bokföringen eller betalningsskyldigheten av näringssammanslutningen eller dess ansvariga bolagsmän.

Ytterligare information om registrering och avregistrering

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken