Nya företag - Jordbruksidkare

Tänker du inleda verksamheten som jordbruksföretagare? Fyll i etableringsanmälan Y3. Med etableringsanmälan kan du bl.a. anmäla dig som momsskyldig, i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. Du kan få ett FO-nummer inom ett par dagar, men i övrigt tar registreringen cirka tre veckor.

Fyll i och skriv ut etableringsanmälan Y3 (www.ytj.fi).

Jordbrukssammanslutningar ska använda blankett Y2 för etableringsanmälan.

Skicka blanketten till adressen:
PRS - Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

FO-numret kommer snabbt

En ny jordbruksföretagare får ett FO-nummer efter det att etableringsanmälan har registrerats i Företags- och organisationsdatasystemet. Du får ett meddelande om FO-numret med posten. Du kan också se ditt FO-nummer via Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst cirka två arbetsdagar efter det att du lämnat in eller postat din etableringsanmälan.

Kontrollera FO-numret (www.ytj.fi)

Du kan endast ha ett FO-nummer

Om du redan har ett FO-nummer, använd samma FO-nummer som tidigare. FO-numret finns kvar trots nedläggningen.

Anmäl om återupptagande av verksamheten med blankett Y6 (www.ytj.fi)

Ta nödvändiga försäkringar och för anteckningar

Du kan inleda verksamheten genast när du har lämnat in etableringsanmälan.
Innan du inleder verksamheten lönar det sig att teckna nödvändiga försäkringar och sköta andra praktiska frågor.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt svarar för försäkringar för jordbrukare, skogsägare, fiskare och renskötare samt hens familjemedlemmar.
Läs mer om pensionsförsäkringar för lantbruksföretagare.

Jordbruksidkare ska föra anteckningar om sin verksamhet. I anteckningarna ska man precisera jordbruksinkomsterna och utgifterna för dessa, momsbeloppet och skattegrunderna samt jordbruksstöden.

Lämna din etableringsanmälan i god tid

Lämna din etableringsanmälan i god tid. Den blir införd i Skatteförvaltningens register inom 3 veckor.

Läs mer om registreringarna:

Lämna uppgifter för förskottsskatt

I etableringsanmälan ska du också uppskatta omsättningen och den beskattningsbara inkomsten under den första räkenskapsperioden. Dessa uppgifter behövs för att Skatteförvaltningen ska kunna fastställa förskottsskatten.

Dessutom lönar det sig att lämna en ansökan om förskottsskatt. Om också maken arbetar på gården ska hen lämna sin egen ansökan. När du ansöker om förskottsskatt ge en uppskattning om förvärvsinkomst av jordbruket och jordbrukets kapitalinkomst. Anmäl i ansökan också de övriga inkomsterna och avdragen eftersom de påverkar förskottsskatten.

Läs mer om förskottsskatter.
Ansök om förskottsskatt på nätet (skatt.fi/skattekort).
Fyll i och skriv ut ansökan om förskottsskatt på en pappersblankett.

Anmäl din bransch med etableringsanmälan

När du fyller i etableringsanmälan, anmäl också bransch. Av branschuppgiften framgår inom vilken näringsgren du verkar och vad du gör. Branschen kan t.ex. vara husdjursskötsel, odling av spannmål, växtodling, skogsbruk eller fiske. Om också annan verksamhet ingår i jordbruket, anteckna det i etableringsanmälan.

Anteckna huvudbranschen i etableringsanmälan enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning.

Näringsgrensindelningen hittar du på Statistikcentralens webbplats (www.stat.fi).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken