Grundare av nytt företag – gör etableringsanmälan

Planerar du att inleda företagsverksamhet? Gör etableringsanmälan.

Efter etableringsanmälan inför vi uppgifterna om ditt företag till vårt kundregister och postar anvisningar för hur du deklarerar och betalar skatt.

Så här gör du etableringsanmälan

  1. Gör etableringsanmälan i YTJ-tjänsten
  2. Om du gör etableringsanmälan elektroniskt ska du komma ihåg att anmäla dig separat till Skatteförvaltningens register med ändringsanmälan (YTJ).

Gör etableringsanmälan i YTJ-tjänsten.

Grunda andelslag skriftligen med etableringsanmälan Y1.

Grunda öppet bolag eller kommanditbolag med etableringsanmälan Y2.

När får jag FO-nummer?

Om du gör etableringsanmälan elektroniskt får du FO-numret genast. Om du gör etableringsanmälan på papper ser du FO-numret inom 3 dagar i företagssökningen i Patent- och registerstyrelsens YTJ-tjänst.

När kan jag inleda företagsverksamhet?

Om ditt företags verksamhet inte är tillståndspliktig kan du inleda verksamheten genast efter etableringsanmälan.

När du gjort etableringsanmälan och fått ett FO-nummer kan du

  • öppna separat bankkonto för näringsverksamhetens betalningsrörelse
  • ordna bokföringen
  • teckna nödvändiga försäkringar och sköta andra praktiska ärenden. Ditt försäkringsbolag ger dig mer information om företagarens pensionsförsäkring (FöPL).

Om du anmäler dig som momsskyldig kan du börja fakturera först efter att ditt företag har införts i momsregistret.