Betalning av skatter – skattekort och förskottsskatt

När du grundar ett företag ska du uppskatta företagets inkomster och kostnader samt företagsverksamhetens resultat. Du betalar skatt på förhand utifrån uppskattningen.

Om du är firmaföretagare, dvs. rörelse- och yrkesutövare, och verksamheten är småskalig kan företagsverksamhetens inkomster och utgifter beaktas på skattekortet för löneinkomster. Ändra då dina skattekortsuppgifter i tjänsten Skattekort på nätet.

I övrigt ansöker du om förskottsskatt, varefter vi skickar beslutet om förskottsskatt och betalningsanvisningar till dig. Kom också ihåg att följa upp hur uppskattningen realiseras under året. Om det verkar som om inkomsterna är mindre eller större än uppskattat ska du söka ändring i förskottsskatten.

Utöver den så kallade inkomstskatten som du betalar på förhand ska du betala moms om du är momsskyldig och arbetsgivarprestationer om du betalar lön.

Så här anmäler du uppgifterna för förskottsskatt

Ansök om förskottsskatt i tjänsten Skattekort på nätet. Förutom det skattepliktiga resultatet av näringsverksamheten påverkas beloppet på en rörelseidkares och yrkesutövares förskottsskatt också av samtliga andra inkomster under skatteåret, såsom löneinkomster och startpeng. Om företagsverksamheten regelbundet är säsongsmässig (t.ex. sommarkiosk eller skidundervisning), kan du ansöka om förskottsskatt för de månader då du har inkomster.

Ansök om förskottsskatt i tjänsten Skattekort på nätet.

Beloppet av företagets förskottsskatt påverkas också av andra inkomster än inkomster från företagsverksamhet, såsom löner och startpeng.

Bolagsmän ska betala förskottsskatt på den inkomstandel som de får på basis av det öppna bolagets eller kommanditbolagets resultat.

Hur ofta betalas förskottsskatt?

Skatteförvaltningen fastställer beloppet och antalet betalningsposter utifrån din uppskattning av den första räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst. Den allmänna förfallodagen för förskottsskatt är den 23 i varje månad.

Ytterligare information om beloppet av förskottsskatt och antalet betalningar:

Läs mer om förskottsskatt

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken