Betalning av skatter – skattekort och förskottsskatt

När du grundar ett företag ska du uppskatta företagets inkomster och kostnader samt företagsverksamhetens resultat. Du betalar skatt på förhand utifrån uppskattningen.

Om du har ett firmanamn, dvs. är rörelseidkare eller yrkesutövare och bedriver verksamhet i liten skala, kan beloppet av förvärvs- och kapitalinkomsterna för företagsverksamheten beaktas på ditt skattekort. Ändra då dina skattekortsuppgifter i MinSkatt.

I övrigt ansöker du om förskottsskatt, varefter vi skickar beslutet om förskottsskatt och betalningsanvisningar till dig. Kom också ihåg att följa upp hur uppskattningen realiseras under året. Om det verkar som om inkomsterna är mindre eller större än uppskattat ska du söka ändring i förskottsskatten.

Utöver den så kallade inkomstskatten som du betalar på förhand ska du betala moms om du är momsskyldig och arbetsgivarprestationer om du betalar lön.

Så här anmäler du uppgifterna för förskottsskatt

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt.

Förutom den beskattningsbara inkomsten av näringsverksamhet påverkas förskottsskattebeloppet för en rörelseidkare och yrkesutövare också av dennes samtliga andra inkomster under skatteåret, till exempel av löneinkomst och startpeng. Om din företagsverksamhet regelbundet är säsongartat (t.ex. sommarkiosk eller skidkurser), kan du ansöka om förskottsskatt för de månader då du tjänar in inkomsterna.

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt.

Även andra inkomster utöver inkomsterna från företagsverksamheten påverkar förskottskatten för en bolagsman. Sådana inkomster är exempelvis löner och startpeng.

En bolagsman ska betala förskottsskatt på sin inkomstandel från ett öppet bolag eller kommanditbolag enligt resultatet av rörelseverksamheten.

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt.

Du kan också lämna in ansökan via Ilmoitin.fi eller Tyvi-tjänsterna. Ta del av ytterligare information om elektronisk ansökan.

Aktiebolag och andelslag betalar 20 % inkomstskatt på den beskattningsbara inkomsten.

En allmännyttig förening eller stiftelse är skattskyldig för den näringsinkomst som har erhållits. Näringsinkomstens skatteprocent är 20.

Om en förening eller en stiftelse inte är allmännyttig, ska den betala 20 % skatt på alla beskattningsbara inkomster.

Hur ofta betalas förskottsskatt?

Skatteförvaltningen fastställer beloppet och antalet betalningsposter utifrån din uppskattning av den första räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst. Den allmänna förfallodagen för förskottsskatt är den 23 i varje månad.

Läs mer om beloppet på och antalet av förskottsskatteraterna

Läs mer om förskottsskatt