Ny företagare – kom ihåg din anmälnings- och betalningsskyldighet

När du grundar ett företag ska du vara beredd på att

  • deklarera och betala moms enligt företagets skatteperiod (om företaget finns i registret över momsskyldiga)
  • anmäla arbetsgivarprestationer och betala skatt enligt företagets skatteperiod (om företaget finns i arbetsgivarregistret och har betalat lön eller arbetsersättning)
  • göra årsanmälan (om du t.ex. har betalat ut lön)
  • lämna in företagets inkomstskattedeklaration
  • betala förskottsskatt.
Ny företagare – kom ihåg din anmälnings- och betalningsskyldighet
Anmälan och betalningarVem ska lämna in?När ska jag anmäla och betala?

Moms: deklaration och betalning

Företag som finns i registret över momsskyldiga

Vanligen är skatteperioden en månad. Anmälnings- och betalningsdag är den 12 i varje månad.

Anmälningsskyldigheten börjar genast efter att du anmält företaget till registret.

Anmälan ska lämnas in för varje skatteperiod, även om företaget inte har momsbelagd verksamhet.

Läs mer om att deklarera skatter på eget initiativ.

Arbetsgivarprestationer: anmälan och betalning

Företag som betalat lön

Om ditt företag inte är infört i arbetsgivarregistret

Lämna in anmälan för de månader för vilka företaget betalar lön eller arbetsersättning.

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret

Vanligen är skatteperioden en månad.

Anmälnings- och betalningsdag är den 12 i varje månad. Anmälningsskyldigheten börjar genast efter att du anmält företaget till registret.

Anmälan ska lämnas in för varje skatteperiod, även om företaget inte har betalat ut löner. Observera att skatteperioderna för arbetsgivarprestationer respektive momsbetalningar kan ha olika längd.

Läs mer om att lämna deklaration av skatter på eget initiativ.

Årsanmälan

Företag som under räkenskapsperioden har betalat till exempel löner, arbetsgivarprestationer eller dividender.

Kontrollera årsanmälningar enligt grupp.

Lämna in årsanmälan eller -anmälningarna senast vid utgången av januari efter det år då prestationerna betalats.

Mer information om årsanmälningar.

Skattedeklaration

Alla företagsformer

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklarationen 4 efter utgången av räkenskapsperioden. Deklarationer ska lämnas in elektroniskt, t.ex. i MinSkatt.

Rörelse- och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in skattedeklarationen av näringsverksamheten på våren. Skattedeklarationen ska alltid lämnas in, även om företaget inte varit verksamt under räkenskapsperioden. 

Förskottskatt

Alla företagsformer

Läs mer om förskottsskatt och betalning av skatter.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken