Ny företagare – kom ihåg din anmälnings- och betalningsskyldighet

När du grundar ett företag ska du vara beredd på att sköta följande skatteärenden:

 • deklarera och betala moms enligt företagets skatteperiod (om du har anmält företaget till registret över momsskyldiga)
 • lämna anmälan om löner och arbetsgivarprestationer
  • Lämna uppgifterna om löner som betalats fr.o.m. 1.1.2019 till inkomstregistret inom 5 dagar från varje löneutbetalning.
  • Uppgifterna om löner som betalats före 2019 ska du fortfarande lämna till Skatteförvaltningen.
 •  betala arbetsgivarprestationerna enligt ditt företags skatteperiod
 • lämna in årsanmälan
  • Årsanmälan lämnas för sista gången för löner som betalades ut under 2018.
  • Årsanmälan lämnas inte längre för löner som betalas ut under 2019. Anmälningar till inkomstregistret räcker.
  • Årsanmälningar lämnas fortfarande för andra betalningar, såsom dividender.
 • lämna vid behov in företagets inkomstskattedeklaration
 • betala förskottsskatterna.
Ny företagare – kom ihåg din anmälnings- och betalningsskyldighet
Anmälan och betalningarVem ska lämna in?När ska jag anmäla och betala?

Moms: deklaration och betalning

Företag som finns i registret över momsskyldiga

Vanligen är skatteperioden en månad. Anmälnings- och betalningsdag är den 12 i varje månad.

Anmälningsskyldigheten börjar genast efter att du anmält företaget till registret.

Anmälan ska lämnas in för varje skatteperiod, även om företaget inte har momsbelagd verksamhet.

Läs mer om att deklarera skatter på eget initiativ.

Arbetsgivarprestationer: anmälan om löner som har betalats ut 1.1.2019 och därefter

Företag som betalat löner och andra förvärvsinkomster

Anmäl löner som betalats ut 1.1.2019 och därefter med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. Lämna uppgifterna inom 5 dagar från utbetalningen.

Lämna arbetsgivarens separata anmälan om sjukförsäkringspremier månatligen senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret ska du lämna arbetsgivarens separata anmälan även för de månader då inga löner betalats ut.

Läs mer om hur man anmäler löneuppgifter till inkomstregistret

Arbetsgivarprestationer: anmälan om löner som har betalats ut före 1.1.2019

 

Löner som betalats ut före 2019 ska anmälas till Skatteförvaltningen med skattedeklarationen av arbetsgivarprestationer enligt skatteperiod. Den sista inlämningsdagen för deklarationen är den 12 dagen i den månad som följer på skatteperioden.

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret:
Lämna deklarationer även för de skatteperioder då inga löner betalats ut.

Läs mer om att deklarera skatter på eget initiativ.

Betalning av arbetsgivarprestationer

 

Betala arbetsgivarprestationerna senast den 12 dagen i den månad som följer på skatteperioden. Skatteperioden kan vara en månad eller ett kvartal.

Betalningen av arbetsgivarprestationer har inte ändrats.

Läs mer om betalningen av arbetsgivarprestationer

Årsanmälan

Företag som under räkenskapsperioden har betalat t.ex. löner och dividender

 • Årsanmälningen för löner lämnas in för sista gången för betalningsåret 2018.
 • Årsanmälningar för andra betalningar, såsom dividender, lämnas fortfarande till Skatteförvaltningen.

Kontrollera årsanmälningar enligt grupp.

Lämna in årsanmälan eller årsanmälningarna före utgången av januari under det år som följer på utbetalningsåret.

Mer information om årsanmälningar.

Skattedeklaration

Alla företagsformer

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklarationen 4 månader efter utgången av räkenskapsperioden. Deklarationen ska lämnas in elektroniskt, t.ex. i MinSkatt.

Rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in skattedeklarationen av näringsverksamheten på våren. Skattedeklarationen ska alltid lämnas in, även om företaget inte varit verksamt under räkenskapsperioden.

Förskottskatt

Alla företagsformer

Läs mer om förskottsskatt och betalning av skatter.