Registeranmälan – aktiebolag och andelslag

När ett aktiebolag eller andelslag grundas förmedlas uppgifterna samtidigt till handelsregistret, förskottsuppbördsregistret, registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret. Ett nytt företag får ett FO-nummer på basis av etableringsanmälan.

Förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen för på ansökan in i förskottsuppsbördregistret ett aktiebolag eller ett andelslag som ska bedriva näringsverksamhet. Man anmäler sig till registret antingen i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller använder blanketten för etableringsanmälan Y1. 

När ett aktiebolag eller andelslag har förts in i förskottsuppbördsregistret ska det sköta sina skatter genom att betala förskottsskatt. Då behöver inte kunderna eller samarbetsparterna verkställa förskottsinnehållning på arbets- eller bruksersättningar som betalas till aktiebolaget eller andelslaget. 

Registret över momsskyldiga

Ett företag är momsskyldigt om det säljer varor och tjänster som en del av sin affärsverksamhet i Finland och räkenskapsperiodens omsättning överskrider 10 000 euro.(fram till 31.12.2015 över 8 500 euro). Detta gäller även aktiebolag och andelslag.

Om ett aktiebolag eller ett andelslag är momsskyldigt, ska det anmäla sig till registret över momsskyldiga. Gör även detta antingen i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller använd blanketten för etableringsanmälan Y1. Skatteförvaltningen för in aktiebolaget eller andelslaget i registret över momsskyldiga. 

Ett företag som har införts i registret över momsskyldiga ska i tid lämna uppgifterna om moms på deklaration av skatter på eget initiativ (tidigare: periodskattedeklaration) för varje skatteperiod även om det inte har haft verksamhet. Därför lönar det sig att registrera företaget som momsskyldigt först när den egentliga verksamheten börjar.

Arbetsgivarregistret

Ett aktiebolag eller ett andelslag ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister då regelbunden löneutbetalning inleds. En anmälan ska göras om minst två arbetstagare är i permanent tjänst under kalenderåret. Likaså krävs anmälan om minst sex arbetstagare sysselsätts under kalenderåret, även om anställningen inte varar hela kalenderåret. Även för arbetsgivarregistret görs anmälan antingen i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi) eller används blanketten för etableringsanmälan Y1.

Ett företag som har införts i arbetsgivarregistret ska i tid lämna uppgifterna om arbetsgivarprestationer på deklaration av skatter på eget initiativ (tidigare: periodskattedeklaration) för varje skatteperiod även om det inte har haft verksamhet. Därför lönar det sig att registrera sig i arbetsgivarregistret först när den egentliga verksamheten och lönebetalningen börjar.

Registrera företaget på webben eller med etableringsanmälan

Aktiebolag eller andelslag kan anmäla sig till Skatteförvaltningens register eller ansöka om registrering med en etableringsanmälan Y1 när företaget grundas. Aktiebolag kan anmäla sig i registret eller ansöka om registrering även i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi).

Blanketter för etableringsanmälan Y1 finns på adressen ytj.fi (ytj.fi/sv). Blanketten sänds per post till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000 00231 Helsingfors.

Företagens registeruppgifter kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (ytj.fi). Tjänsten är avgiftsfri. Uppgifter kan sökas med företagets namn eller FO-nummer.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken