Avträdare av gårdsbruk – anmäl uppgifterna till Skatteförvaltningen

Det anknyter olika anmälningsskyldigheter och skattepåföljder till en generationsväxling vid gårdsbruksenheter. Avträdaren av ett gårdsbruk kan åläggas att betala inkomstskatt och moms.

Lämna en momsdeklaration och betala momsen

Om du är momsskyldig och lägger ner verksamheten, lämna en momsdeklaration och betala den eventuella momsen. Momsdeklarationen ska lämnas elektroniskt senast den 12:e dagen i den andra månaden efter nedläggningsmånaden, även om din tidigare skatteperiod hade varit ett kalenderår.

Exempel: Jordbruksverksamheten läggs ner 5.8.2018. Lämna momsdeklarationen och betala momsen senast 12.10.2018.

Deklarationerna av moms och övriga skatter på eget initiativ ska lämnas in elektroniskt, exempelvis via Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt  (skatt.fi/minskatt). Läs mer om hur skatter på eget initiativ ska deklareras och betalas.

Man behöver i allmänhet inte betala moms vid en generationsväxling

Som försäljning betraktas enligt mervärdesskattelagen inte sådan överlåtelse av varor och tjänster i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis som sker till den som fortsätter rörelsen och denne tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag. Om villkoren i lagrummet uppfylls, behöver överlåtaren alltså inte betala moms och mottagaren har på motsvarande sätt inte rätt till momsavdrag.

Bestämmelsen gäller inte bara försäljning utan också annan form av överlåtelse, till exempel gåva, köp av gåvokaraktär, arv och apport. Det är obligatoriskt att tillämpa det ovan nämnda lagrummet när förutsättningarna i lagrummet uppfylls. I andra än de ovan nämnda fallen (till exempel när varor tas i privat bruk) ska säljaren betala momsen och deklarera momsen på försäljningen i sin momsdeklaration.

Avregistrering

Se till att du avregistreras från de av Skatteförvaltningens register där du är registrerad och som inte längre är nödvändiga för dig.

Uppgifterna och ändringarna förmedlas med samma blankett till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Kontrollera förskottsskatten och skattekortet

Kontrollera förskottsskattebeloppet när du lägger ned jordbruksverksamheten. Om du har idkat jordbruk tillsammans med din maka eller make måste ni båda ansöka om ändring av förskottsskatten.

Om du har lämnat uppgifter för fastställande av förskottskatten för skatteåret efter innevarande skatteår ska du också göra de nödvändiga ändringarna i dessa uppgifter.

Pensionering efter generationsväxling

Om du börjar få pension efter generationsväxlingsöverlåtelsen av en gårdsbruksenhet behöver du ett pensionsskattekort.

Du kan beställa ett pensionsskattekort på något av följande sätt:

För beräkningen av skattekortet för pensionsinkomsten måste du ha uppgifterna om pensionsbeslutet samt uppgifterna om inkomsterna och förskottsinnehållningarna i början av året.

Lämna in skattedeklarationen för jordbruk för nedläggningsåret

Vid nedläggningen av jordbruksverksamheten ska du lämna in skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2) också för det år då verksamheten har upphört. Om generationsväxlingen har omfattat lös egendom, ange i skattedeklarationen för jordbruk att den har överförts.

Skattedeklarationen för jordbruk kan lämnas in på tre olika sätt:

Läs mer:

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Komplettera eller korrigera din personliga förhandsifyllda skattedeklaration efter behov.

Om generationsväxlingen har omfattat fast egendom, till exempel en fastighet, ange uppgifterna om överlåtelsen i din personliga skattedeklaration antingen

Uppgifterna om överlåtelsen av en fastighet ska deklareras även om överlåtelsen är skattefri. Överlåtelsen av ett jordbruks fasta egendom är skattefri för säljaren, om förutsättningarna i inkomstskattelagen för en skattefri generationsväxlingsöverlåtelse uppfylls. Om förutsättningarna inte uppfylls helt, och om du själv har fått gårdsbruksenheten helt eller delvis i gåva eller arv och arvs- och gåvobeskattningens skattelättnad vid generationsväxling har tillämpats på gåvan eller arvet, kan du läsa mera om hur anskaffningsutgiften bestäms i anvisningen: Inverkan av generationsväxlingslättnad på anskaffningsutgiften för en gårdsbruksenhet

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken