Avbrott i verksamheten

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan avbryta sin näringsverksamhet antingen för viss tid eller tillsvidare. Avbrott i verksamheten ska anmälas till Skatteförvaltningen med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5. Uppgifterna förmedlas också till Patent- och registerstyrelsen (PRS) med samma anmälan men avbrott i verksamheten antecknas inte i handelsregistret. 

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag meddelar att verksamheten avbrutits tillsvidare, avför Skatteförvaltningen bolaget ur förskottsuppbördsregistret, registret over momsskyldiga och arbetsgivarregistret. Då det öppna bolaget eller kommanditbolaget efter avbrottet återupptar verksamheten, ska det med blankett Y5 på nytt ansöka om registrering.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag anmäler att verksamheten avbrutits för viss tid, ska sammanslutningen anmäla avbrottets start- och slutdatum. Även om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag anmäler ett avbrott i verksamheten, ska det ändå inom den utsatta tiden lämna deklarationen om moms och arbetsgivarprestationer.

Anmälan av löner och arbetsgivarprestationer har ändrats: anmäl löner och arbetsgivarprestationer som betalats ut 1.1.2019 eller senare till inkomstregistret.

Löner som betalats ut 2018 eller tidigare ska fortfarande anmälas till Skatteförvaltningen.

Läs mer

Vid avbrott i verksamheten kan ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ansöka om avlyftning eller nedsättning av förskottsskatten. Ansökan görs i MinSkatt eller med pappersblanketten Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r). Till blanketten bifogas bokslutet för den sist a räkenskapsperioden eller en annan kalkyl samt en beräkning av det skattepliktiga inkomstbeloppet.

Trots avbrott i verksamheten, ska ett öppet bolag och ett kommanditbolag alltid anmäla skattedeklarationen i MinSkatt eller med pappersblankett 6A Skattedeklaration för näringsverksamhet – Näringssammanslutning (3055r) till Skatteförvaltningen.

Blanketten Ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 kan hämtas på webbplatsen ytj.fi under punkten Y-blanketter. Blanketten sänds per post till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.