Försäljning via en marknadsplats – tillväxtföretag

CASE: FÖRSÄLJNING AV SPEL VIA EN APPBUTIK

En finländsk näringsidkare som verkar inom den spelbranschen säljer en spelapp till konsumenter via en appbutik som är etablerad i ett annat EU-land. Konsumenten laddar ned spelet i sin mobila enhet via appbutiken och betalar priset till appbutiken. Appbutiken behåller som sitt arvode 30 % av priset som konsumenten betalat. För konsumenten är priset 10 euro. Appbutiken redovisar 7 euro till den finländska näringsidkaren.

En näringsidkare som är etablerad i Finland

--> En appbutik som är etablerad i ett annat EU-land

--> Konsumenter

En spelapp är en elektronisk tjänst i momsbeskattningen. När säljaren är en finländsk näringsidkare och appbutiken är en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land betalas det inte någon moms på försäljningen i Finland.

Hur ska försäljningen av spel via appbutiken deklareras?

Den finländska näringsidkaren deklarerar försäljningen med deklarationen av skatter på eget initiativ enligt följande:

  • Försäljningar av tjänster till andra EU-länder: 7,00 euro

Försäljningarna av tjänster till andra EU-länder ska dessutom deklareras kundspecifikt med sammandragsdeklarationen för moms.