Elektroniska tjänster i momsbeskattningen – tillväxtföretag

I momsbeskattningen betraktas automatiserade tjänster som elektroniska tjänster om de tillhandahålls via internet eller ett elektroniskt nätverk. Tillhandahållandet av en elektronisk tjänst kräver knappt någon mänsklig medverkan. Elektroniska tjänster kan dock inte tillhandahållas utan informationsteknik.

Finländsk moms ska betalas på försäljningen av en elektronisk tjänst om försäljningslandet för den elektroniska tjänsten är Finland. Den momssats som tillämpas är 24 %. Om försäljningslandet för en elektronisk tjänst inte är Finland, behöver finländsk moms inte betalas på försäljningen av tjänsten.

Försäljningslandet för en elektronisk tjänst är det land där försäljningen av tjänsten anses ha ägt rum. Försäljningslandet fastställs på följande sätt:

Försäljningar mellan näringsidkare

En finländsk säljare av en elektronisk tjänst --> näringsidkare etablerad i Finland

När en finländsk säljare av en elektronisk tjänst säljer den elektroniska tjänsten till en näringsidkare som är etablerad i Finland, är tjänstens försäljningsland Finland. Moms enligt 24 % ska betalas på försäljningen av tjänsten.

En finländsk säljare av en elektronisk tjänst --> näringsidkare etablerad i ett annat EU-land eller utanför EU

När en finländsk säljare av en elektronisk tjänst säljer den elektroniska tjänsten till en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land eller utanför EU, är tjänstens försäljningsland inte Finland. På försäljningen av tjänsten betalas inte finländsk moms. En näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land ska betala moms på den köpta tjänsten utifrån den så kallade omvända skattskyldigheten. Den finländska säljaren av den elektroniska tjänsten gör anteckningen "Reverse charge” på fakturan.

En näringsidkares försäljning till konsumenter

En finländsk säljare av en elektronisk tjänst --> konsument etablerad i Finland

När en finländsk säljare av en elektronisk tjänst säljer den elektroniska tjänsten till en finländsk konsument, är tjänstens försäljningsland Finland. Moms enligt 24 % ska betalas på försäljningen av tjänsten.

En finländsk säljare av en elektronisk tjänst --> konsument etablerad i ett annat EU-land

När en finländsk säljare av en elektronisk tjänst säljer den elektroniska tjänsten till en konsument som är etablerad i ett annat EU-land, är tjänstens försäljningsland det EU-land där konsumenten är etablerad. På försäljningen av tjänsten betalas moms i det land där konsumenten är etablerad. Den finländska säljaren av den elektroniska tjänsten ska antingen registrera sig som momsskyldig i EU-landet i fråga eller som användare av den särskilda ordningen för moms i Finland.

En finländsk säljare av en elektronisk tjänst --> konsument etablerad utanför EU

När en finländsk säljare av en elektronisk tjänst säljer den elektroniska tjänsten till en konsument som är etablerad utanför EU, är tjänstens försäljningsland inte Finland. På försäljningen av tjänsten betalas inte finländsk moms.

EXEMPEL: SAAS-TJÄNSTER

SaaS-tjänster (Sotfware-as-a-Service) är programvaror som inte installeras på användarens utrustningar utan som fungerar på en server som tjänsteleverantören driftar. Programvaran används oftast med webbläsare.

SaaS-tjänsterna är elektroniska tjänster. SaaS-tjänsterna behandlas i momsbeskattningen enligt beskrivningen ovan.