Kontrollera till vilka av Skatteförvaltningens register företaget ska anmälas

Anmäl dig till relevanta register i samband med etableringsanmälan. Om du inleder företagsverksamhet senare lönar det sig att anmäla företaget först när verksamheten inleds.

Registreringstider

Om du har anmält ditt företag till handelsregistret behandlas din etableringsanmälan först vid Patent- och registerstyrelsen. Först därefter behandlas din anmälan vid Skatteförvaltningen. Det tar ca 3 veckor att registrera företag i Skatteförvaltningens register. Se noggrannare handläggningstider.

Registret över mervärdesskattskyldiga

Företag som säljer varor eller tjänster är i allmänhet momsskyldiga. Anmäl ditt företag till momsregistret.

Alla branscher omfattas inte av moms. Läs mer om verksamhet som inte omfattas av moms.

Omsättning på under 10 000 euro

Om du bedömer att omsättningen för ditt företag är under 10 000 euro per räkenskapsperiod (12 mån.) behöver du inte anmäla företaget till momsregistret. Det lönar sig att utföra bedömningen noga, för om räkenskapsperiodens omsättning är större kan du åläggas att betala moms efteråt. Om du märker att omsättningen är större än 10 000 euro

  • ska du genast anmäla dig som momsskyldig
  • betala hela räkenskapsperiodens moms inklusive skattetillägg
  • deklarera skatt på eget initiativ för hela året.

Om affärsverksamheten involverar en hel del inköp som inkluderar moms kan du frivilligt bli momsskyldig. Om du hör till registret kan du avdra momsen för inköpen.

Läs mer om hur man registrerar sig som momsskyldig

Läs mer om moms

Förskottsuppbördsregistret

Det lönar sig för ett nytt företag att söka sig till förskottsuppbördsregistret.

Införandet i förskottsuppbördsregistret innebär att dina kunder, dvs. de som betalar fakturor, inte behöver göra förskottsinnehållning på betalningarna. Företaget sköter själv förskottsskatterna.

Det kan vara svårt att få uppdrag innan företaget införts i förskottsuppbördsregistret. Om du säljer tjänster för vilka din kund kan få hushållsavdrag, är förutsättningen för avdraget att ditt företag är infört i förskottsuppbördsregistret.

Läs mer om förskottsuppbördsregistret

Arbetsgivarregistret

Ett företag är ordinarie arbetsgivare och ska anmäla sig till arbetsgivarregistret, om företaget betalar ordinarie lön

  • till minst 2 anställda eller
  • minst 6 tillfälligt och kortvarigt anställda.

Företaget är en arbetsgivare som betalar lön tillfälligt och behöver inte anmäla sig till arbetsgivarregistret, om det i sin tjänst har

  • endast 1 fast anställd eller
  • 1–5 anställda med ett anställningsförhållande som inte varar hela kalenderåret.

Läs mer om verksamhet som arbetsgivare