Lättföretagare eller matbud – så här sköter du skatteärenden

Arbetar du som lättföretagare eller via en mobilplattform till exempel som matbud?

Svara på frågorna genom att välja det alternativ som motsvarar din situation. Du får reda på vilka skyldigheter du har i fråga om beskattningen. Du får också anvisningar efter det.

Exempel: Du arbetar som matbud och matbudsföretaget handledde dig att använda ett faktureringsföretag. I så fall får du ditt matbudsarvode via faktureringsföretaget. Kontrollera hurdant avtal du har ingått med faktureringsföretaget och utred dina skyldigheter.