Grundare av nytt företag – gör etableringsanmälan

Planerar du att inleda företagsverksamhet?

Gör etableringsanmälan (YTJ)

Näringsidkare: om du lämnar in etableringsanmälan elektroniskt ska du komma ihåg att separat anmäla dig till Skatteförvaltningens register med en ändringsanmälan (YTJ).

Efter etableringsanmälan inför vi uppgifterna om ditt företag till vårt kundregister och postar anvisningar för hur du deklarerar och betalar skatt.

Så här gör du etableringsanmälan

  1. Gör etableringsanmälan i YTJ-tjänsten
  2. Om du gör etableringsanmälan elektroniskt ska du komma ihåg att anmäla dig separat till Skatteförvaltningens register med ändringsanmälan (YTJ).

Gör etableringsanmälan i YTJ-tjänsten.

Grunda andelslag skriftligen med etableringsanmälan Y1.

Grunda öppet bolag eller kommanditbolag med etableringsanmälan Y2.

När får jag FO-nummer?

Om du gör etableringsanmälan elektroniskt får du FO-numret genast. Om du gör etableringsanmälan på papper ser du FO-numret inom 3 dagar i företagssökningen i Patent- och registerstyrelsens YTJ-tjänst.

När kan jag inleda företagsverksamhet?

Om ditt företags verksamhet inte är tillståndspliktig kan du inleda verksamheten genast efter etableringsanmälan.

När du gjort etableringsanmälan och fått ett FO-nummer kan du

  • öppna separat bankkonto för näringsverksamhetens betalningsrörelse
  • ordna bokföringen
  • teckna nödvändiga försäkringar och sköta andra praktiska ärenden. Ditt försäkringsbolag ger dig mer information om företagarens pensionsförsäkring (FöPL).

När kan jag börja fakturera?

Du kan börja fakturera genast när du har fått ett FO-nummer. Det lönar sig ändå att vänta tills företagets har införts i förskottsuppbördsregistret. Annars måste en förskottsinnehållning på betalningen göras av din kund, dvs. prestationsutbetalaren. 

Om du anmäler dig som momsskyldig eller ansöker om att bli momsskyldig kan du göra momspliktiga fakturor efter att företaget har införts i registret över momsskyldiga.