Grundare av nytt företag – gör etableringsanmälan

Planerar du att inleda företagsverksamhet?

Gör etableringsanmälan (YTJ)

Näringsidkare: om du lämnar in etableringsanmälan elektroniskt ska du komma ihåg att separat anmäla dig till Skatteförvaltningens register med en ändringsanmälan (YTJ).

Efter etableringsanmälan inför vi uppgifterna om ditt företag till vårt kundregister och postar anvisningar för hur du deklarerar och betalar skatt.

När får jag FO-nummer?

Om du gör etableringsanmälan elektroniskt får du FO-numret genast. Om du gör etableringsanmälan på papper ser du FO-numret inom 3 dagar i företagssökningen i Patent- och registerstyrelsens YTJ-tjänst.

När kan jag inleda företagsverksamhet?

Om ditt företags verksamhet inte är tillståndspliktig kan du inleda verksamheten genast efter etableringsanmälan.

När du gjort etableringsanmälan och fått ett FO-nummer kan du

  • öppna separat bankkonto för näringsverksamhetens betalningsrörelse
  • ordna bokföringen
  • teckna nödvändiga försäkringar och sköta andra praktiska ärenden. Ditt försäkringsbolag ger dig mer information om företagarens pensionsförsäkring (FöPL).

När kan jag börja fakturera?

Du kan fakturera genast när du har fått ett FO-nummer. Om du registrerar dig som momsskyldig kan du göra momspliktiga fakturor efter att ditt företag har införts i momsregistret.

Om du har ansökt om att bli förskottsuppbördsregistrerad lönar det sig att vänta på ett beslut om registreringen. Fram till dess är det din kund, det vill säga prestationsutbetalaren, som ansvarar för förskottsinnehållningen.