Att inleda företagsverksamhet i Finland – utländskt företag

Dessa anvisningar är för utländska företag som inleder sin företagsverksamhet i Finland. Företaget ska registreras i Finland med en etableringsanmälan.

Om du håller på att bilda ett företag i Finland och inte registrerar ett existerande utländskt företag för verksamhet i Finland läs våra anvisningar om att bilda ett företag i Finland.

När du flyttar din företagsverksamhet till Finland

1: Välj rätt etableringsanmälan

Välj etableringsanmälan enligt din företagsform. Blanketterna finns på adressen ytj.fi.

  • Y1 + bilageblankett 6204: samfund
  • Y2 + bilageblankett 6204: sammanslutning
  • Y3 + bilageblankett 6206: näringsidkare

Kom ihåg att bifoga obligatoriska bilagor: handelsregisterutdrag som hemviststaten beviljat och en kopia av entreprenadavtalet eller avtalet om uthyrning av arbetskraft

2: AVGÖR om det uppstår ett fast driftställe för ditt företag i Finland

Du kan med hjälp av Skatteförvaltningens checklista på nätet avgöra om det uppstår ett fast driftställe för företaget i Finland. Ett fast driftställe inverkar på dina skattskyldigheter i Finland.

På basis av uppgifterna i etableringsanmälan och bilagorna utreder Skatteförvaltningen om företaget anses ha ett fast driftställe i Finland. I registreringsfasen ges ännu inte ett bindande beslut om företaget anses ha ett fast driftställe eller inte. Beslutet om fast driftställe fattas senare i samband med beskattningsbeslutet som ges efter företagets första verksamhetsår. Läs mer om hur ett fast driftställe definieras

Om du behöver ett bindande beslut om ett fast driftställe i Finland för företaget kan du be om ett förhandsavgörande om det. Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt.

3: registrera företaget i nödvändiga register

Du kan registrera företaget i Skatteförvaltningens register med en etableringsanmälan. Skatteförvaltningen upprätthåller följande register:

  • Förskottsuppbördsregistret (förskottsuppbördsregistreringen inverkar redan i förväg på insamlingen av förskottsskatter under skatteåret)
  • Registret över mervärdesskattskyldiga (för skattebetalare som är skyldiga att betala moms)
  • Arbetsgivarregistret
Ett fast driftställe i Finland kan inverka på i vilka register du måste registrera dig. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för behandlingsfasen av registreringar

4: Skicka anmälan och du får instruktioner

När du har lämnat etableringsanmälan skickar Skatteförvaltningen dig ett brev om registrering av företaget. I brevet ges också en uppskattning om ett fast driftställe uppstår för företaget i Finland och instruktioner om fortsättningen.

När företaget har införts i Skatteförvaltningens register är du skyldig att lämna deklarationer, anmälningar och betala skatter och andra prestationer