Ändringar i en stiftelses verksamhet

En stiftelse ska anmäla de flesta förändringar som skett i verksamheten såväl till Skatteförvaltningen som till stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS). En stiftelse ska anmäla stadgeändringar till Skatteförvaltningen samt stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Ändringar som ska anmälas till Skatteförvaltningen är ändring av räkenskapsperioden samt adressändring och nya kontaktuppgifter. Ändringarna träder i kraft när de har registrerats.

Ändring av räkenskapsperioden

Räkenskapsperioden bestäms i stadgarna. Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. Då verksamheten inleds eller läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Räkenskapsperioden bestämmer skatteåret, och därför ska stiftelser anmäla en ändring av räkenskapsperioden till Skatteförvaltningen.

En stiftelse ska anmäla en ändring av räkenskapsperioden med ändringsanmälan Y4 (ytj.fi) till Skatteförvaltningen.

Till anmälan bifogas en utredning av de åtgärder som ändringen kräver, exempelvis en ändring av stadgarna. Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska ändringsanmälan Y4 lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden utan ändringen skulle ha avslutats. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs, ska anmälan lämnas två månader före det datum då räkenskapsperioden avslutas.

En ändring av räkenskapsperioden träder i kraft när den har registrerats. Enbart en anmälan räcker alltså inte, och ändringen av räkenskapsperioden kan inte träda i kraft retroaktivt.

Ändringar som anknyter till Skatteförvaltningens register

Med samma ändringsanmälan Y4 förmedlas uppgifterna och ändringarna till såväl registret över momsskyldiga och förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Ändring av adress- och andra kontaktuppgifter

Stiftelser ska anmäla ändringar av kontaktuppgifterna till Skatteförvaltningen samt till stiftelseregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Anmälan görs med blanketten för ändringsanmälan Y4.

Ändringsanmälan

Ändringsanmälan Y4 kan laddas ned på adressen ytj.fi.