Ändringar i föreningars verksamhet

En förening ska anmäla de flesta förändringar som skett i verksamheten till Skatteförvaltningen samt föreningsregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Ändringar i en förenings stadgar ska anmälas till föreningsregistret och Skatteförvaltningen. Ändringar som ska anmälas till Skatteförvaltningen är exempelvis ändring av räkenskapsperioden samt adress- eller kontaktuppgifterna. Ändringarna träder i kraft när de har registrerats.

Ändring av räkenskapsperioden

En förenings räkenskapsperiod regleras i stadgarna. Räkenskapsperioden är vanligtvis 12 månader. Då verksamheten inleds eller läggs ned eller om räkenskapsperioden ändras, kan räkenskapsperioden tillfälligt vara kortare eller längre, dock högst 18 månader.

Räkenskapsperioden bestämmer skatteåret, och därför ska föreningar anmäla en ändring av räkenskapsperioden till Skatteförvaltningen. Ändring av räkenskapsperioden anmäls med blankett 6214 (ytj.fi).

Till anmälan bifogas en utredning av de åtgärder som ändringen kräver, till exempel ändring av stadgarna. Om tidpunkten för bokslutet senareläggs, ska blankett 6214 lämnas in två månader före det datum då räkenskapsperioden utan ändringen skulle ha avslutats. Om tidpunkten för bokslutet tidigareläggs, ska anmälan lämnas två månader före det datum då räkenskapsperioden avslutas.

En ändring av räkenskapsperioden träder i kraft när den har registrerats. Enbart en anmälan räcker alltså inte, och ändringen av räkenskapsperioden kan inte träda i kraft retroaktivt.

Ändringar i till Skatteförvaltningens register

Med samma blankett 6214 (ytj.fi) förmedlas uppgifterna och ändringarna till såväl registret över momsskyldiga och förskottsuppbördsregistret som arbetsgivarregistret.

Ändringar av adress- och kontaktuppgifter

Föreningar ska använda ändringsanmälan Y4a för att anmäla kontaktuppgiftsändringar till föreningsregistret och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. För kontaktuppgiftsändringar till Skatteförvaltningen används blankett 6214.

Ändringsanmälan

Ändringsanmälan Y4a och blankett 6214 kan laddas ned på adressen ytj.fi.