Ändring av bankkontonummer – företag och organisationer

Anmäl ett nytt eller ändrat kontonummer till Skatteförvaltningen i e-tjänsten MinSkatt. Exempelvis aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag, sammanslutningar, föreningar, stiftelser och dödsbon loggar in i tjänsten med en Katso-kod.

När man loggar in i tjänsten med en Katso-kod, ska den som anmäler kontonumret ha behörighet som företagets huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller MinSkatt för företag. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi.

Samfund, samfällda förmåner och alla som är införda i momsregistret kan anmäla sitt kontonummer på en pappersblankett endast av särskilda skäl. Som ett särskilt skäl betraktas exempelvis en situation där det inte är möjligt att anmäla kontonumret elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder.

Endast pappersblankett för bil- och punktskattekunder

Bil- och punktskattekunder ska anmäla sitt kontonummer på en pappersblankett. 

Det kontonummer som angetts för återbäringar av bil- och punktskatt kan vara annat än det kontonummer som annars har anmälts till Skatteförvaltningen. Således kan bil- och punktskattekunder samtidigt ha flera kontonummer i sina kunduppgifter. Andra kunder kan endast ha ett giltigt kontonummer i Skatteförvaltningens uppgifter.