Ändringar i ett företags verksamhet

Företag och samfund ska anmäla många förändringar som skett i verksamheten till både Skatteförvaltningen och handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Dessa förändringar omfattar till exempel en ändring av räkenskapsperioden samt adress- eller kontaktuppgifterna.

Största delen av ändringarna anmäls med blanketten för ändrings- och nedläggningsanmälan som kan hämtas på adressen www.ytj.fi. Med denna blankett anmäler företag och samfund ändringar också till Skatteförvaltningens register, till exempel registret över momsskyldiga.

Se närmare information på sidorna för olika företags- och samfundsformer: