Vilken är mitt företags skatteperiod?

Skatteperioden påverkar t.ex. när arbetsgivarprestationer ska betalas eller när moms ska deklareras och betalas. Skatteperiodens längd beror på företagets omsättning.

När du grundar ett företag ska du ange företagets omsättning och räkenskapsperiod i etableringsanmälan. Om du inte anger något är skatteperioden automatiskt en månad.

Om företagets omsättning är över 100 000 euro är skatteperioden en månad.

Om företagets omsättning är 30 001–100 000 euro är skatteperioden enligt ditt val antingen

  • ett kvartal
  • en månad.

Om företagets omsättning är 0–30 000 euro är skatteperioden enligt ditt val antingen

  • ett kvartal (arbetsgivarprestationer) och ett kalenderår (moms)
  • ett kvartal – alla skatter på eget initiativ
  • en månad – alla skatter på eget initiativ.

Om din uppskattning av omsättningen överskrids ska du omedelbart underrätta oss om det. Du kan anmäla i MinSkatt eller använd blankett 4071.

När ska man deklarera och betala skatter på eget initiativ?

Deklarera och betala årets 2018 skatter på eget initiativ separat för varje skatteperiod. Skatter som betalas på eget initiativ är till exempel moms och arbetsgivarprestationer.

Deklarera och betala övriga skatter på eget initiativ (t.ex. moms) för år 2019 separat för varje skatteperiod som förut. Läs mer om deklaration och betalning av skatter på eget initiativ