Vilken är mitt företags skatteperiod?

Du anmäler och betalar skatter på eget initiativ (såsom moms och arbetsgivarprestationer) enligt skatteperiod. Skatteperiodens längd beror på företagets omsättning.

När du grundar ett företag ska du ange företagets omsättning och räkenskapsperiod i etableringsanmälan. Om du inte anger något är skatteperioden automatiskt en månad.

Om företagets omsättning är över 100 000 euro är skatteperioden en månad.

Om företagets omsättning är 30 001–100 000 euro är skatteperioden enligt ditt val antingen

  • ett kvartal
  • en månad.

Om företagets omsättning är 0–30 000 euro är skatteperioden enligt ditt val antingen

  • ett kvartal (arbetsgivarprestationer) och ett kalenderår (moms)
  • ett kvartal – alla skatter på eget initiativ
  • en månad – alla skatter på eget initiativ.

Om din uppskattning av omsättningen överskrids ska du omedelbart underrätta oss om det. Du kan anmäla i MinSkatt eller använd blankett 4071.