Så här betalar du moms och övriga skatter på eget initiativ

Du kan betala moms och övriga skatter på eget initiativ via MinSkatt. Se anvisningarna för hur du betalar skatter i MinSkatt.

När du betalar i MinSkatt är det i betalningsunderlaget för nätbetalningen färdigt infört

  • referensnummer
  • kontonummer
  • beloppet för betalningen (saldot samt räntorna för den innevarande dagen men du kan också ändra beloppet)
  • betalningsdagen (alltid den innevarande dagen som inte kan ändras).

Om du betalar på annat sätt, exempelvis via din nätbank eller ekonomiförvaltningssystemet ska du först kontrollera betalningens uppgifter

  • i MinSkatt
  • från ett sammandrag som skapas en gång i månaden över skatterna.

Skatteförvaltningen skickar inga separata giroblanketter för betalningen av skatter på eget initiativ.

När ska skatterna betalas?

Betala skatterna senast på förfallodagen. Förfallodagen för skatter på eget initiativ är den 12:e i månaden. Om betalningens förfallodag infaller på en lördag eller en helgdag flyttas förfallodagen till följande vardag.

Skatteperioden påverkar förfallodagen för skatter på eget initiativ. Kontrollera förfallodagarna för olika skatteperioder.

Vilket referensnummer ska jag använda?

Använd referensnumret för skatter på eget initiativ vid betalning av skatter på eget initiativ. Med hjälp av referensnumret riktas dina betalningar till rätta skatter och till rätt skattskyldig. Du ser referensnumret i MinSkatt.

Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt.

Det gamla skattekontots referensnummer fungerar tills vidare och betalningarna allokeras rätt, även om du använder det gamla referensnumret. I tjänsten Palkka.fi används fortfarande referensnumret för skattekontot.

Använd referensnumrets internationella format, d.v.s. RF-referensen. Skriv RF-referensen i sin helhet, också bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Det finns egna referensnummer för olika skatteslag. Referensnumret avgör till vilken skatt Skatteförvaltningen använder betalningen i olika situationer. Läs mer om hur betalningarna används för olika skatter.

När syns betalningen i MinSkatt?

Om du betalade skatten på eget initiativ via Nordea, OP eller Danske Bank ser du betalningen i MinSkatt vanligtvis under följande vardag efter betalningsdagen. Moms betalad via andra banker syns i allmänhet efter två vardagar.

Det kan dock ibland ta längre innan betalningarna förmedlas från banken. Om betalningen inte syns i MinSkatt ska du kontrollera läget på nytt nästa dag. Även om uppdateringen av betalningen i MinSkatt skulle ta längre än vanligt, räknas alltid som betalningsdag den dag som din bank har registrerat som betalningsdag.

Vad händer om jag betalar för sent?

Om du betalar skatter på eget initiativ först efter förfallodagen ska du utöver skatten också betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2020. Ränteprocenten justeras årligen. För obetalda skatter ackumuleras ränta från förfallodagen fram till betalningsdagen.

Ett sammandrag över skatter på eget initiativ skapas den sista dagen i månaden. Om det då finns obetalda skatter på eget initiativ, finns det i sammandraget en betalningspåminnelse skatterna. I sammandraget finns det också alltid anvisningar för betalning. Läs mer om sammandrag av skattebetalningsläget.

Kontrollera beloppet som ska betalas och dröjsmålsräntan på betalningsdagen i MinSkatt. I sammandraget har dröjsmålspåföljder räknats endast fram till den dag då sammandraget skapats.

Kan jag betala skatter på förhand?

Du kan även betala prestationer på förhand med referensen för skatter på eget initiativ. Betalningen används för skatter på eget initiativ först på förfallodagen för skatten. Observera att om du har förfallna skatter så riktas alltid alla oanvända betalningar till skatter som förfallit till betalning i slutet av månaden – också till skatter som ingår i betalningsarrangemang samt till skatter som du ansvarar för. Om du har skatter på eget initiativ i utsökning och den nya skatten ännu inte har förfallit till betalning, används betalningen till de skatter som är i utsökning. Betala då nya skatter på eget initiativ först på deras förfallodag.

Om du betalar skatter på eget initiativ före förfallodagen ackumuleras det krediteringsränta för det belopp som du betalat. Krediteringsräntan räknas från betalningsdagen till förfallodagen för skatterna.

Krediteringsräntan kontrolleras en gång om året och den baserar sig på referensräntan enligt räntelagen. Räntan för år 2020 är 0,5 %.