Förfallodagar för deklaration och betalning

Anmälningen av löneuppgifter har ändrats:

  • Löner och arbetsgivarprestationer som betalats ut 1.1.2019 eller senare: anmäl uppgifterna till inkomstregistret.
  • Löner som betalats ut 2018 eller tidigare: anmäl fortfarande uppgifterna och korrigeringarna till Skatteförvaltningen.

Ändringen gäller endast anmälning, betalandet går till som förut. Läs mer om hur löneuppgifterna ska anmälas till inkomstregistret.

Den sista inlämningsdagen är den 12:e dagen i månaden

Skatter på eget initiativ ska deklareras och betalas senast den 12:e dagen i månaden. Om den 12:e dagen är en lördag eller helgdag är förfallodagen följande vardag.

Förfallodagen är densamma oberoende av om du lämnar anmälan på nätet eller på en pappersblankett. En pappersblankett kan användas endast i undantagssituationer.

Skatteperiod

Skatteperioderna för moms och arbetsgivarprestationer kan vara olika långa. Observera att fr.o.m. 1.1.2019 påverkar skatteperioden inte anmälningen av arbetsgivarprestationer.

Skatteperioden är i allmänhet en kalendermånad

Momsen ska deklareras och betalas senast den 12:e dagen i den andra månaden efter skatteperioden. Exempelvis en deklaration av moms för januari ska vara framme den 12 mars.

Arbetsgivarprestationer för prestationer som betalats fr.o.m. 1.1.2019 ska anmälas till inkomstregistret. Förskottsinnehållningarna anmäls inom 5 dagar från utbetalningsdagen av lön eller annan prestation. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Arbetsgivarprestationer ska betalas den 12:e dagen i månaden efter löneutbetalningen.

Om skatteperioden är ett kalenderkvartal

Deklarera och betala momsen senast den 12:e dagen i den andra månaden som följer efter kalenderkvartalet. Exempelvis uppgifterna om det första kalenderkvartalet ska deklareras och momsen betalas senast den 12 maj.

Arbetsgivarprestationer för prestationer som betalats fr.o.m. 1.1.2019 ska anmälas till inkomstregistret. Förskottsinnehållningarna anmäls inom 5 dagar från utbetalningsdagen av lön eller annan prestation. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Arbetsgivarprestationerna ska betalas senast den 12 dagen i den andra månaden som följer efter kalenderkvartalet.

Om skatteperioden är ett kalenderår

Skatteperioden för moms kan även vara ett kalenderår. Då är förfallodagen undantagsvis inte den 12:e dagen i månaden utan momsen ska deklareras och betalas före utgången av februari följande år.

Du ska ansöka om en längre skatteperiod än en kalendermånad

Längre deklarationsperioder, dvs. kalenderårskvartal och kalenderår, gäller småföretag. Småföretag ska separat ansöka om en längre skatteperiod.

Läs mer om hur man ansöker om en längre skatteperiod

Kontrollera förfallodagarna för för företags- och samfundskunder i årskalendern