Deklaration och betalning av skatt på eget initiativ då verksamheten nedläggs eller skatteperioden ändras

Skatteperioden kan också förkortas mitt under en skatteperiod. För de månader i den gamla skatteperioden som föregick ändringen ska en skattedeklaration lämnas in och skatterna betalas redan före förfallodagen enligt den gamla skatteperioden.

Uppgifterna om löner som betalats fr.o.m. 1.1.2019 ska alltid anmälas till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningsdagen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ska anmälas senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Det att verksamheten läggs ned eller skatteperioden ändras påverkar inte förfallodagen.

Förfallodagen för skattedeklarationen och betalningarna enligt den gamla skatteperioden är den allmänna förfallodagen för skatter på eget initiativ i den andra kalendermånaden efter den månad då skatteperioden ändrades. Om en skatteperiod på ett kvartal exempelvis ändras till en skatteperiod på en månad fr.o.m. början av mars, ska en skattedeklaration lämnas in och skatter betalas för de månader som redan har gått, dvs. januari och februari, senast den 12 april.

Exempel 1: skatteperioden är ett kalenderår och verksamheten upphör i september

Ett företag lägger ned sin verksamhet i september. Momsdeklarationen för januari–september ska lämnas in och momsen betalas senast 12.11.

Exempel 2: skatteperioden är ett kalenderår och verksamheten upphör i december

Ett företag lägger ned sin verksamhet i december. Momsdeklarationen för januari–december ska lämnas in och momsen betalas före utgången av februari.

Exempel 3: skatteperioden är ett kalenderkvartal och skatteperioden förkortas

Ett företag som tillämpar en skatteperiod om ett kalenderkvartal skickar i maj till Skatteförvaltningen en ansökan om övergång till en skatteperiod på en kalendermånad fr.o.m. ingången av juni.

I en sådan situation ska företaget lämna en momsdeklaration och betala skatten för skatteperioden som föregick ändringen (1.4–31.5) senast på den allmänna förfallodagen 12.7. Förskottsinnehållningen ska anmälas till inkomstregistret alltid inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen oberoende av hur lång skatteperioden är. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Företaget ska betala förskottsinnehållningen på löner samt arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för den skatteperiod som föregick ändringen (1.4–31.5) senast på den allmänna förfallodagen i juli, d.v.s. 12.7.

Deklarationen för juni ska lämnas in och momsen betalas 12.8. Förskottsinnehållningen för juni ska alltid anmälas till inkomstregistret inom 5 dagar från betalningsdagen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska anmälas senast den femte dagen i den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden. Förskottsinnehållningen på löner och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för juni skatteperioden betalas 12.7.

Exempel 4: skatteperioden är ett kalenderår och skatteperioden förkortas

Ett företags skatteperiod på ett kalenderår ändras till en skatteperiod på en månad fr.o.m. ingången av oktober. Momsdeklarationen för januari–september ska lämnas in och momsen betalas senast 12.11 och deklaration för oktober ska lämnas in och inbetalningen ske 12.12.

Om en primärproducentbildkonstnäreller en momsskyldig som är i kalenderårsförfarandet lägger ned sin verksamhet mitt under skatteperioden tar skatteperioden slut den dag då verksamheten läggs ned. Skatten ska deklareras och betalas senast på den allmänna förfallodagen i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten lades ned.