Arbetsgivare som tillfälligt betalar lön

Skatteperioden för arbetsgivare som tillfälligt betalar lön är en kalendermånad. Med en tillfällig arbetsgivare avses en arbetsgivare som under skatteåret endast haft en löntagare, eller högst fem löntagare vars arbetsförhållande inte varar ett helt kalenderår.

Arbetsgivare som tillfälligt betalar lön ska deklarera uppgifterna om utbetalda löner till Skatteförvaltningen den 12:e dagen i månaden efter löneutbetalningen. Också förskottsinnehållningar från lönen samt källskatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas till Skatteförvaltningen den 12:e dagen i månaden efter löneutbetalningen.

Till exempel ska en deklaration av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på löner som ubetalats i januari 2018 vara hos Skatteförvaltningen senast den 12 februari och innehållna skatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas till Skatteförvaltningen senast samma dag, den 12 februari 2018. 

En tillfällig arbetsgivare som inte har förts in i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister lämnar inga deklarationer för de månader då inga löner har betalts.

Exempel: En tillfällig arbetsgivare har i februari betalat löner till två anställda. I mars deklarerar arbetsgivaren uppgifterna om arbetsgivarprestationerna för februari och betalar beloppen som innehållits och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Följande lön betalar arbetsgivaren till en arbetstagare i augusti. Arbetsgivaren deklarerar uppgifterna och betalar skatterna för arbetsgivarprestationerna för augusti i september.

Om en tillfällig arbetsgivare vill deklarera uppgifter om löneutbetalning och betala innehållna skatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt en kvartalslång skatteperiod måste arbetsgivaren anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Dessutom förutsätter tillämpandet av en kvartalslång skatteperiod att arbetsgivarens omsättning under kalenderåret är under 100 000 euro. Arbetsgivare som är införda i arbetsgivarregistret ska lämna deklarationer också för sådana skatteperioder där det inte förekommit någon löneutbetalning. 

Deklarera uppgifter om skatter på eget initiativ på nätet

Använd e-tjänster

  • Palkka.fi
    I tjänsten kan du räkna ut arbetstagarens lön och lönebikostnaderna. Via tjänsten kan du skicka lagstadgade anmälningar till arbetspensionsanstalten och Skatteförvaltningen.
  • MinSkatt

Bekanta dig med andra sått att e-deklarera  

I samband med att man lämnar en elektronisk deklaration får man en mottagningsbekräftelse som bevis på att sändningen har lyckats.

För skatteperioder som inleds 2017 får deklarationen av arbetsgivarprestationer lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder). För det här behöver man inte ansöka om separat tillstånd, och man behöver inte anmäla orsaken till Skatteförvaltningen. Vid deklarering på papper ska man använda blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ.

Också om förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter för december 2016 deklareras med pappersblankett i januari 2017 ska man använda den nya blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ. I sådana fall ska pappersdeklarationen vara framme hos Skatteförvaltningen redan den 7 januari.

Läs mer om deklaration och betalning av arbetsgivarprestationer:

•    Skatter på eget initiativ: deklaration och betalning

Korrigering av deklarationer för skatter på eget initiativ har ändrats

Det har skett ändringar i korrigeringen av deklarationer för skatter på eget initiativ. Korrigeringar görs med en ny, ersättande deklaration. Det räcker alltså inte längre att endast ange ändringens belopp. 

Läs mer om korrigering av deklarationen för skatter på eget initiativ