Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Apoteksskatt

Apoteksskatten (tidigare: apoteksavgift) är en progressiv skatt som baserar sig på omsättningen under kalenderåret. Apotekarna räknar ut, deklarerar och betalar apoteksskatten till Skatteförvaltningen på eget initiativ.

Apoteksskattelagen trädde i kraft 1.1.2017. Skyldiga att betala apoteksskatt är alla apotekare samt Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Apoteksskattelagen gäller dock inte apotekarna på Åland.

Så här räknar du ut apoteksskatten

Apoteksskatten beräknas vanligtvis på samma sätt som den nuvarande apoteksavgiften. Apoteksskatten beräknas dock separat för varje skattskyldig.

Apoteksskattedeklarationen lämnas elektroniskt

Apotekaren ska räkna ut och deklarera beloppet av apoteksskatt och på eget initiativ betala skatten till Skatteförvaltningen. Apoteksskatten deklareras med en apoteksskattedeklaration.

Skatten beräknas för kalenderåret och deklareras i tjänsten MinSkatt. Det går också att deklarera via Ilmoitin.fi genom att skicka in en fil som skapats i ett ekonomiprogram.

Apoteksskatten deklareras och betalas i februari

Apoteksskatten ska deklareras och betalas för skatteåret före utgången av februari följande år.

Om du lägger ner apoteksverksamheten mitt under kalenderåret

Om din apoteksverksamhet slutar mitt under kalenderåret ska du deklarera och betala apoteksskatten för det sista året den 12:e dagen i den andra månaden efter nedläggningsmånaden. Om verksamheten slutar exempelvis i augusti 2018 ska du deklarera och betala apoteksskatten senast 12.10.2018.