Anmälan om Ingen verksamhet eller Ingen löneutbetalning

Om företaget inte har skatter på eget initiativ att deklarera under kommande skatteperioder kan det i deklarationen för skatter på eget initiativ för kommande skatteperioder lämnas anmälan om Ingen verksamhet, dock för högst 6 månader framåt. För arbetsgivarprestationernas del gäller anmälan om Ingen löneutbetalning.

Observera att för tillfället kan anmälan om Ingen löneutbetalning lämnas högst till slutet av 2018 eftersom deklarationen överförs till inkomstregistret i början av 2019.

Mer information: Anmälan om Ingen löneutbetalning kan endast lämnas till slutet av året.