Skattedeklaration 6 elektroniskt - samfälld förmån, statlig inrättning, utländskt dödsbo m.fl.

Skattedeklaration 6 ska lämnas in elektroniskt. Skattedeklaration 6 ska lämnas in av bl.a.

  • samfällda skogar, delägarlag och andra samfällda förmåner 
  • statliga inrättningar 
  • utländska dödsbon 
  • konkursbon 
  • försäkrings-, arbetslöshets- och arbetspensionskassor.

Skattedeklarationen och dess bilagor kan lämnas in på flera olika sätt:

E-tjänsten MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Skattedeklarationen för samfund och samfällda förmåner får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Läs mer om ändringarna: 

Katso-kod behövs för e-deklaration

Samfund och samfällda förmåner behöver Katso-kod för att kunna lämna in elektroniska deklarationer. Med den kan du logga in i e-tjänster. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi.

Så här skickar du in e-bilagor till skattedeklarationen

  • Hela skattedeklarationen med bilagor ska skickas in elektroniskt. Du ska även lämna in alla bilageblanketter (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. resultat- och balansräkningen) elektroniskt.
  • Lämna in deklarationsblankett 6 tillsammans med bilageblanketter (t.ex. blankett 62) som Skatteförvaltningen har fastställt. Du kan ange uppgifterna i en webblankett eller skicka dem såsom en fil som ekonomiprogrammet skapat. Bilageblanketter kan inte skickas utan skattedeklaration.
  • När du skickar bilagefiler till skattedeklarationen ska du se till att den bilagetyp som du väljer i e-tjänsten motsvarar den bifogade filens innehåll. Om du t.ex. väljer ”Revisionsberättelse” som bilagans typ måste bilagan vara just en revisionsberättelse och ingenting annat. Du behöver inte skicka in skattedeklaration 6 på nytt om du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil. 

Se även

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration (skattedeklaration - samfälld förmån)

Elektronisk ansökan om förskottsskatt/ändring

Korrigering av deklarationsuppgifter som lämnats in elektroniskt

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken