Körjournal

I körjournalen skiljer du näringsverksamhetens körningar från privatkörningarna.

Anteckna i körjournalen alla körningar inom näringsverksamheten och totalantalet kilometer som du kört med bilen under räkenskapsperioden. I körjournalen redogör du alltså för bokföringen och beskattningen hur resorna med bilen fördelas mellan körningar inom näringsverksamheten och privata körningar.

Beträffande körningar inom näringsverksamheten ska du anteckna följande i körjournalen:

  • tidpunkten i början och i slutet av körningen
  • platsen där resan börjat och slutat samt vid behov resvägen
  • vägmätarens utslag i början och i slutet av körningen
  • resans längd
  • ändamålet med körningen.

Kostnaderna för bilen kan godkännas som avdrag också enligt en annan pålitlig utredning. Du ska föra körjournal eller ge en annan redogörelse separat för varje fordon.

Lämna körjournalen till Skatteförvaltningen endast på begäran.