Uppskov för skattedeklaration – öppna bolag och kommanditbolag

Skatteförvaltningen kan i enskilda fall bevilja förlängning av deklarationstiden. Av grundad anledning kan uppskov i allmänhet beviljas för högst en vecka.

Lämna en motiverad ansökan om förlängd deklarationstid till Skatteförvaltningen i god tid, men senast på den sista inlämningsdagen.

Ansökan kan också formuleras fritt, men av den ska framgå följande:

  • datum
  • kundens namn
  • FO-nummer eller personbeteckning
  • motivering varför man ansöker om en senare inlämningsdag för skattedeklarationen
  • hur långt uppskov man ansöker om
  • kundens eller ombudets kontaktuppgifter

Skicka ansökan till den adress som står på blanketten eller lämna den till vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

Längre deklarationstid kan beviljas t.ex. på grund av sjukdom eller av annat särskilt skäl. Uppskov beviljas däremot inte om orsaken är bråttom på arbetsplatsen eller semester.

Om uppskov beviljas, ska deklarationen vara hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen av den nya tidsfristen.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken