Ansök om förskottsskatt eller ändra den elektroniskt – samfund

Samfund ska ansöka om förskott på inkomstskatten elektroniskt. Samfund är exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser. Ansök om förskottsskatt och ändra din förskottsskatt i MinSkatt.

 

Till e-tjänsten MinSkatt

Du kan även ansöka om förskottsskatt genom att via Ilmoitin.fi eller en kommersiell Tyvi-tjänst skicka en fil som skapats med ert ekonomiprogram.

Från och med november 2017 kan samfund ansöka om förskottsskatt på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna ansökan elektroniskt på grund av tekniska hinder.  Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för att använda en pappersblankett och inte heller i förväg meddela varför man gjort det. Men i samband med skattekontrollen kan Skatteförvaltningen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Se ytterligare information om ändringen.

Efter att Skatteförvaltningen har behandlat ansökan, får samfundet beslut om sänkning, avlyftande eller höjning av förskott som sker under skatteåret. Om en ansökan gäller tilläggsförskott, syns beslutet dock genast i MinSkatt. Beslutet innehåller också alla uppgifter som behövs för betalning.

För att använda e-tjänster behöver du en Katso-kod

Samfund behöver en Katso-kod för att sköta ärenden elektroniskt. Med en Katso-kod kan du logga in i e-tjänster. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi.

Tidsfrister för ändring av förskottsskatt

Skatteförvaltningen kan på ansökan av ett samfund påföra, ändra eller avlyfta förskottsskatt fram till det att beskattningen för skatteåret har slutförts. Normalt slutförs beskattningen av samfund 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. För vissa samfund slutförs beskattningen för skatteåret 2017 dock undantagsvis först 31.1.2018. Detta gäller samfund vars skatteår består av en räkenskapsperiod som gått ut i januari eller i februari 2017. Men om en ansökan som gäller förskottsskatt lämnats strax innan beskattningen slutförts, kan den av tekniska orsaker inte behandlas. Då förfaller ansökan.

Ytterligare information om förskottsskatt: Förskottsskatt – företag och samfund

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken