Skattedeklaration 6C elektroniskt – förening och stiftelse

Föreningar och stiftelser ska lämna in skattedeklaration 6C elektroniskt. Det finns olika alternativ:

E-tjänsten MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Från och med 1.11.2017 får skattedeklarationen för föreningar och stiftelser lämnas in på pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Mer om ändringarna:

Katso-kod behövs för e-deklaration

Föreningar och stiftelser behöver Katso-kod för att kunna lämna in elektroniska deklarationer. Med den loggar du in och autentiserar dig i e-tjänsterna. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi.

Så här skickar du in e-bilagor till skattedeklarationen

  • Hela skattedeklarationen med bilagor ska skickas in elektroniskt. Du ska även lämna in alla bilageblanketter (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. resultat- och balansräkningen) elektroniskt. Du kan inte lämna in bara bilagorna elektroniskt.   
  • Då du skickar dokument som bifogade filer till skattedeklarationen (t.ex. revisionsberättelsen) ska du fästa särskild uppmärksamhet vid att bilagans typ som du väljer i webbtjänsten motsvarar bilagans innehåll. Om du t.ex. väljer ”Revisionsberättelse” som bilagans typ måste bilagan vara just en revisionsberättelse och ingenting annat.   
  • Om du inte gör ändringar i den elektroniska deklarationen men du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil ska du bara skicka bilagan. Skattedeklarationen ska inte skickas på nytt.   

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration (skattedeklaration – förening och stiftelse)


 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken