Innehåll i skattedeklaration 6C - förening och stiftelse

Föreningar och stiftelser ska på deklarationsblankett 6C skilt för varje räkenskapsperiod deklarera alla uppgifter som påverkar beskattningen. Föreningar eller stiftelser ska utöver skattedeklarationen också lämna in de nödvändiga bilageblanketterna samt andra bilagor. På denna sida finns allmän information om innehållet i skattedeklaration 6C. Närmare deklarationsanvisningar finns i samband med skattedeklaration 6C.

Alla föreningar och stiftelser ska fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • Adressen, FO-numret och räkenskapsperioden (ändringar ska anmälas med ändringsanmälan Y4 (ytj.fi))
 • Branschen ska anges endast om den har ändrats
 • Namnet och kontaktuppgifterna för den person som lämnar kompletterande uppgifter för skattedeklarationen
 • Löner, arvoden och andra prestationer som betalats till personer i förvaltningen
 • Intäkter av och kostnader för föreningens eller stiftelsens hela verksamhet

Allmännyttiga föreningar och stiftelser ska dessutom fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening eller stiftelse
 • Specifikation av intäkter av den ordinarie verksamheten
 • Specifikation av varu- och tjänsteförsäljning som den allmännyttiga föreningen eller stiftelsen betraktar som skattefri
 • Den allmännyttiga föreningens eller stiftelsens skattepliktiga näringsverksamhet
 • Skattepliktiga resultat av olika förvärvskällor
 • Revision eller verksamhetsgranskning
 • Bilagor: Anteckna vilka dokument som bifogas till skattedeklarationen

Andra än allmännyttiga samfund ska dessutom fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • Annan än allmännyttig förenings eller stiftelses näringsverksamhet
 • Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor
 • Anteckna vilka dokument som bifogas till skattedeklarationen 

Deklarationsblankett 6C reviderades för skatteåret 2017. Någon specifikation av det allmännyttiga samfundets fastigheter (blankett 76) behöver inte längre bifogas till skattedeklarationen. Intäkterna och kostnaderna i jordbrukets förvärvskälla ska i fortsättningen deklareras med den nya bilageblanketten 7M.

Alla föreningar och stiftelser ska fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • Adressen, FO-numret och räkenskapsperioden  - ändringarna ska dessutom anmälas med ändringsanmälan Y4 (ytj.fi)
 • Branschen ska anges endast om den har ändrats
 • Namnet och kontaktuppgifterna för den person som lämnar kompletterande uppgifter för skattedeklarationen
 • Specifikationsuppgifter om förening och stiftelse

Allmännyttiga föreningar och stiftelser ska dessutom fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening eller stiftelse
 • Specifikation av skattefri varu- och tjänsteförsäljning
 • Specifikation av skattepliktig näringsverksamhet
 • Uträkning av bokföringsenligt och skattepliktigt resultat
 • Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor
 • Anteckna vilka dokument som bifogas till skattedeklarationen

Andra än allmännyttiga föreningar och stiftelser ska dessutom fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • Uträkning av bokföringsenligt och skattepliktigt resultat
 • Uträkning av vinst eller förlust från överlåtelse av egendom som hör till den personliga förvärvskällan
 • Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor
 • Bilagor: Anteckna vilka dokument som bifogas till skattedeklarationen

Närmare anvisningar om inlämnandet av skattedeklarationen finns i anvisningar för deklarationsblankett 6C.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken