Förlängd inlämningstid för skattedeklaration - förening och stiftelse

Skatteförvaltningen kan i enskilda fall bevilja längre deklarationstid. Av grundad anledning kan man i allmänhet beviljas högst två veckor extra tid för skattedeklarationen.

Lämna in en skriftlig ansökan om förlängd deklarationstid till Skatteförvaltningen i god tid, dock senast den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen före tjänstetidens utgång. Ansök om förlängning med blanketten Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration.

Fyll i egen ansökan för varje samfund som behöver förlängning av inlämningstiden.

Skicka ansökan till den adress inom Skatteförvaltningen som anges på blanketten. Förlängning av inlämningstiden kan beviljas endast om det finns särskilda skäl till det. Som särskilt skäl betraktas ett oväntat förhinder för inlämningen. Exempelvis bråttom i arbetet, semester, datorproblem eller årsstämmans tidpunkt anses inte som särskilda skäl.

Om man beviljas förlängd inlämningstid, ska deklarationen vara hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen av den nya tidsfristen.

 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken