Skattedeklaration 4 elektroniskt – bostads- och fastighetssamfund

Bostads- och fastighetssamfund ska lämna in skattedeklaration 4 elektroniskt. Det finns olika alternativ:

E-tjänsten MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Från och med 1.11.2017 får uppgifterna lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Mer om ändringarna:

Katso-kod behövs för e-deklaration

Bostads- och fastighetssamfund behöver Katso-kod för att kunna lämna in deklarationer elektroniskt. Med den kan du logga in i e-tjänster. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi.

Så här skickar du in e-bilagor till skattedeklarationen

  • Hela skattedeklarationen med bilagor ska skickas in elektroniskt. Du ska även lämna in alla bilageblanketter till skattedeklarationen (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. resultat- och balansräkningen) elektroniskt.
  • När du skickar bilagefiler till skattedeklarationen ska du se till att den bilagetyp som du väljer i e-tjänsten motsvarar den bifogade filens innehåll. Om du t.ex. väljer ”Revisionsberättelse” som bilagans typ måste bilagan vara just en revisionsberättelse och ingenting annat.
  • Om du inte gör ändringar i den elektroniska deklarationen men du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil ska du bara skicka bilagan. Skattedeklarationen ska inte skickas på nytt.

Mer om inlämnande av skattedeklaration (skattedeklaration – bostads- och fastighetssamfund)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken