Rättelse av en skattedeklaration som har lämnats elektroniskt

Du kan rätta och komplettera din skattedeklaration fram till att beskattningen slutförts. Ange uppgifterna på nytt i en skattedeklaration som ersätter den tidigare. Uppgifterna i en elektronisk skattedeklaration ska alltid rättas och kompletteras elektroniskt.

Från och med skatteåret 2018 har varje skattskyldig en egen dag då beskattningen slutförs. Dagen anges i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast 10 månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, räknas tiden på 10 månader från utgången av den senaste räkenskapsperiodens sista månad.

Fel i skattedeklarationen (4, 6, 6B, 6C, 6U)

Om du upptäcker ett fel i skattedeklarationen ska du lämna den på nytt. Bilageblanketter eller bifogade filer behöver inte lämnas på nytt om det inte finns något att rätta i dem också. Du kan lämna uppgifterna i MinSkatt, med en webblankett eller som en fil som ett ekonomiprogram har skapat.

Fel i en bilageblankett

Skatteförvaltningens bilageblanketter (t.ex. blankett 62) lämnas alltid samtidigt med skattedeklaration 4, 6, 6B, 6C eller 6U. Utöver bilageblanketten ska man alltså lämna skattedeklarationen på nytt, även om dess uppgifter inte har ändrats. Lämna uppgifterna i MinSkatt, med en webblankett eller som en fil som ett ekonomiprogram har skapat.

Utebliven bilageblankett

Lämna bilageblankettens (t.ex. blankett 62) uppgifter i MinSkatt, med en webblankett eller som en fil som ett ekonomiprogram har skapat. Du behöver inte lämna själva skattedeklarationen på nytt om inte bilageblankettens uppgifter medför ändringar i den deklaration som lämnats tidigare.

Fel i en bifogad fil eller en bifogad fil har uteblivit

Du kan komplettera skattedeklarationen i efterhand med en bifogad fil, exempelvis revisionsberättelsen eller bokslutet. Lämna den bifogade filen i samma e-tjänst som du använde för att lämna skattedeklarationen. I detta fall behöver skattedeklarationen inte lämnas på nytt.

Exempel på hur elektroniskt inlämnade deklarationsuppgifter korrigeras

Exempel 1.

Skattedeklaration 6B och bokslutet för räkenskapsperioden 1.9.2017–31.8.2018 har skickats till Skatteförvaltningen med en elektronisk blankett 31.12.2018. Blankett 62 har inte skickats in med skattedeklarationen. Blankett 62 skickas in elektroniskt 13.1.2019. Du behöver inte lämna själva skattedeklarationen på nytt om inte bilageblankettens uppgifter medför ändringar i den deklaration som lämnats tidigare.

Exempel 2. 

Skattedeklaration 6B och bokslutet för räkenskapsperioden 1.9.2017–31.8.2018 har skickats till Skatteförvaltningen elektroniskt 31.12.2018. Bolagsstämmans protokoll blir färdigt först i januari och det skickas in elektroniskt 23.1.2019. Ett utdrag ur protokollet skickas utan skattedeklaration 6B. Som bilagetyp väljs "Yhtiokokouksen_ptkote" (utdrag ur bolagsstämmoprotokollet).