Korrigering av deklarationsuppgifter som lämnats in elektroniskt

Skattedeklarationen kan korrigeras och kompletteras under 10 månaders tid efter räkenskapsperiodens slut. Till exempel om räkenskapsperioden är ett kalenderår, kan bilagor skickas fram till 31.10. under det påföljande året. Uppgifter i en skattedeklaration som lämnats in elektroniskt korrigeras och kompletteras alltid elektroniskt.

Fel i deklarationsblanketten (4, 6, 6B, 6C)

Om man konstaterar ett fel i skattedeklarationen, ska blankettens alla uppgifter lämnas in på nytt. Bilageblanketter eller bifogade filer behöver inte lämnas in på nytt, om det inte finns något att korrigera i dem.

Felet finns i bilageblanketten (t.ex. blankett 62) eller bilageblanketten har inte lämnats in
Bilageblanketterna som Skatteförvaltningen har fastställt (t.ex. blankett (62), lämnas alltid in samtidigt med deklarationsblankett 4, 6, 6C eller 6B). Utöver bilageblanketten ska man alltså lämna in deklarationsblanketten på nytt, även om dess uppgifter inte hade ändrats. Uppgifterna lämnas in med webblanketten eller såsom en fil som ekonomiförvaltningsprogrammet har bildat.

Felet finns i den bifogade filen (t.ex.  Revisionsberättelsen eller bokslutet) eller en bifogad fil har inte lämnats in

Skattedeklarationen kan i efterhand kompletteras med bifogade filer. Bifogade filer skickas utan deklarationsblankett (4, 6, 6C, 6B).

Frågor om hur bokslutsuppgifterna anmäls har behandlats närmare på sidan

Exempel på hur elektroniskt inlämnade deklarationsuppgifter korrigeras

Exempel 1.
Deklarationsblankett 6B och bokslutet för räkenskapsperioden 1.9.2012 – 31.8.2013 har lämnats in till Skatteförvaltningen elektroniskt 31.12.2013. Bolagsstämmans protokoll blir färdig i januari och det skickas elektroniskt 23.1.2014. Utdrag ur protokollet skickas utan deklarationsblankett 6B. Såsom bilagans typ väljs ”Bolagsstämmans protokollutdrag”

Exempel 2.
Deklarationsblankett 6B och bokslutet för räkenskapsperioden 1.9.2012 – 31.8.2013 har lämnats in till Skatteförvaltningen med en elektronisk blankett 31.12.2013. Blankett 62 har inte lämnats in med skattedeklarationen. Både blankett 6B och blankett 62 skickas 13.1.2014 elektroniskt i samma försändelse.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken