Skattedeklaration 6B elektroniskt – aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklaration 6B elektroniskt. Det finns olika alternativ:

E-tjänsten MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst. Från och med 1.11.2017 får skattedeklarationer för aktiebolag och andelslag lämnas in på pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Mer om ändringarna:

Katso-kod behövs för e-deklaration    

Aktiebolag och andelslag behöver Katso-kod för att kunna lämna in deklarationer elektroniskt. Med den kan du logga in i e-tjänster. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi. 

•    Läs mer om Katso-koden och identifiering.

Så här skickar du in e-bilagor till skattedeklarationen 

  • Hela skattedeklarationen med bilagor ska skickas in elektroniskt. Du ska även lämna in alla bilageblanketter (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. resultat- och balansräkningen) elektroniskt.
  • När du skickar bilagefiler till skattedeklarationen ska du särskilt se till att den bilagetyp som du väljer i e-tjänsten motsvarar den bifogade filens innehåll. Om du t.ex. väljer ”Revisionsberättelse” som bilagans typ måste bilagan vara just en revisionsberättelse och ingenting annat.
  • Om du inte gör ändringar i den elektroniska deklarationen men du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil ska du bara skicka bilagan. Skattedeklarationen ska inte skickas på nytt.
  • Läs mer om hur bokslutsuppgifter ska lämnas in.

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration (skattedeklaration - aktiebolag och andelslag)

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken