Skattedeklaration 6B elektroniskt – aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklaration 6B elektroniskt. Det finns olika alternativ:

  • Lämna in skattedeklarationsuppgifterna i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt).
  • Skicka skattedeklarationen som en fil skapad av ett ekonomiprogram via webbtjänsten Ilmoitin.fi.
  • Skicka skattedeklarationen via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Aktiebolag och andelslag får lämna in sina skattedeklarationer på pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna in deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklarationen inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats in inom utsatt tid om du får en mottagningsbekräftelse senast under den sista inlämningsdagen. En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15.

Du ska identifiera dig elektroniskt för att sköta ärenden i nättjänsten

Samfund kan sköta sina ärenden elektroniskt genom att använda Katso-koder. Fr.o.m. november 2018 kan samfund även använda personlig elektronisk autentisering och tjänsten Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärenden.

Så här skickar du in e-bilagor till skattedeklarationen 

  • Hela skattedeklarationen med bilagor ska skickas in elektroniskt. Du ska även lämna in alla bilageblanketter (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. bokslutet) elektroniskt.
  • När du skickar bilagefiler ska du särskilt se till att den bilagetyp som du väljer i e-tjänsten motsvarar den bifogade filens innehåll. Om du t.ex. väljer ”Revisionsberättelse” som bilagans typ måste bilagan vara just en revisionsberättelse och ingenting annat.
  • Om du inte gör ändringar i den elektroniska deklarationen men du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil ska du bara skicka bilagan. Skattedeklarationen ska inte skickas på nytt.
  • Läs mer om hur bokslutsuppgifter ska lämnas in.

Läs mer om inlämnande av skattedeklaration