Skattedeklaration – företag och samfund

Med skattedeklarationen anmäls uppgifterna för Skatteförvaltningen för inkomstbeskattningen. Alla företag och samfund ska i regel lämna in en skattedeklaration utan särskild anmaning.

Skattedeklarationen jämte bilageblanketterna kan lämnas in elektroniskt. Den som lämnar in skattedeklarationen elektroniskt får ett autosvar om att skattedeklarationen har tagits emot.

 

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017