Skattedeklaration – företag och organisationer

Företag och organisationer ska i regel lämna in en skattedeklaration utan särskild begäran. Skatteförvaltningen använder uppgifterna för inkomstbeskattningen.

Aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser ska lämna in inkomstskattedeklarationer elektroniskt. Du ska lämna elektroniskt även de bokslutshandlingar som behövs. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Ändringen gäller också samfällda förmåner.

Andra företag kan också lämna in skattedeklarationen och dess bilageblanketter elektroniskt. Vid elektronisk deklarering loggar man in i e-tjänsten med nätbankskoder eller med Katso-kod beroende på företagsformen.