Förskottsskatt – företagskunder

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, lönar det sig att ändra förskottsskatten.

Ändra eller ansök i MinSkatt

Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott i MinSkatt

Obs.

Du kan ansöka om en ny förskottsskatt eller ändring i förskottsskatten under ända till dess att beskattningen slutförs.

Vad är förskottsskatt?

Företag och organisationer betalar i allmänhet förskottsskatt på sitt resultat. Resultatet består av skillnaden mellan företagets inkomster och utgifter. Aktiebolag kan exempelvis i beskattningen dra av lönekostnaderna för sina arbetstagare. Dessa kostnader minskar alltså på den beskattningsbara inkomsten som förskottsskatt betalas på.

Vilken inkomst ska man betala förskottsskatt på?

Företag och organisationer betalar förskottsskatt på resultatet av sin verksamhet. Sådan verksamhet är

  • näringsverksamhet
  • jordbruk
  • annan förvärvsverksamhet, såsom uthyrning och försäljning av egendom (vinst från överlåtelse av egendom).

Hur hör förskottsuppbördsregistret ihop med förskottsskatt?

När ett företag har införts i förskottsuppbördsregistret betalar företaget själv förskottsskatt och prestationsutbetalaren behöver inte verkställa förskottsinnehållning på betalningen.

Obs! Ett nytt företag ska separat ansöka om förskottsskatt även om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret.