Förskottsskatt – företagskunder

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, lönar det sig att ändra förskottsskatten.

Ändra förskottsskatten eller ansök om ny förskottsskatt i MinSkatt

Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott i MinSkatt

Obs.

Du kan ansöka om en ny förskottsskatt eller ändring i förskottsskatten under en längre tid än förut, ända till dess att beskattningen slutförs.

Vad är förskottsskatt?

Når du får inkomster ska du betala skatt på dem. Som privatperson betalar du vanligtvis skatt på dina löneinkomster enligt den skattesats som anges på ditt skattekort. Om skatterna inte tas ut direkt på inkomsterna – t.ex. hyresinkomster – ska man själv betala skatterna som förskottsskatt. Du ska betala förskottsskatt exempelvis om du har en firma, är införd i förskottsuppbördsregistret och får inkomst av din verksamhet.

Företag ska i allmänhet betala förskottsskatt på sitt resultat. Resultatet består av skillnaden mellan företagets inkomster och utgifter.

Vilken inkomst ska man betala förskottsskatt på?

Företag och organisationer betalar förskottsskatt på resultatet av sin verksamhet. Sådan verksamhet är

  • näringsverksamhet
  • jordbruk
  • annan förvärvsverksamhet, såsom uthyrning och försäljning av egendom (vinst från överlåtelse av egendom).

Nyckelord: