Jag fick i MinSkatt ett utdrag över transaktioner. Vad innebär det?

I MinSkatt har det för första gången 1.2.2020 publicerats ett utdrag över transaktioner som visar den gångna månadens alla kontotransaktioner för en kund som idkar näringsverksamhet.

Obs! Utdraget över transaktioner är inte en anmärkning om obetalda skatter.

Utdraget över transaktioner är endast en förteckning över månadens transaktioner oavsett om du har betalat för mycket, för litet eller tillräckligt. Den är avsedd för noggrannare granskning av månadens kontotransaktioner.

Om du har obetalda skatter, får du betalningsuppmaningarna i det sammandrag som skapas månatligen. Du ser din exakta saldosituation och sammandraget i MinSkatt.

Utdraget över transaktioner kommer till kunderna i MinSkatt i månadsskiftet. Leveranssättet är ett elektroniskt brev i MinSkatt. Leveranssättet kan inte ändras.

Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av brevet. Om du upptäcker att uppgifter saknas eller är felaktiga ska du göra korrigeringarna i MinSkatt.