Företags- och samfundskunders betalningssvårigheter

Om betalningen av en skatt fördröjs, får du en betalningsuppmaning från Skatteförvaltningen. Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om extra tid för betalningen

En betalningsuppmaning ger extra tid för att betala skatten

På en obetald skatt skickar Skatteförvaltningen en betalningsuppmaning med ett nytt förfallodatum. Beloppet i betalningsuppmaningen inkluderar dröjsmålsränta som räknats fram till förfallodagen.

Skatter på eget initiativ kan deklareras och betalas genom tjänsten MinSkatt. Betalningsuppmaningarna och andra uppgifter om dessa (till exempel meddelande om överföring till utsökning) ingår i den månatliga sammanfattningen som finns på MinSkatt. I sammanfattningen anges vilken dag skatten senast ska betalas. Också beloppet, inklusive räntor, kan kontrolleras på MinSkatt.

I betalningsuppmaningen anges det också hur indrivningen av skatten framskrider och vilka påföljderna är, om inte skatterna betalas senast på förfallodagarna i betalningsuppmaningarna.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang på grund av tillfälliga betalningssvårigheter

Om du inte kan betala skatterna på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om ett betalningsarrangemang

  • med en elektronisk blankett (skatt.fi/betalningsarrangemang)
  • genom att ringa till servicenumret Betalningsarrangemang och indrivning, tfn 029 497 029 (samtalsavgift lna/msa)
  • med ett fritt formulerat brev (sänd brevet till adressen Skatteförvaltningen, Indrivning, PB 6002, 00052 SKATT).

Mer information om betalningsarrangemang

En skatt som överförts till utsökning ska betalas till utsökningsmyndigheten

I betalningsuppmaningen kan det finnas ett meddelande om att skatten överförts till utsökning. Om skatten inte betalas senast den dag som angetts i betalningsuppmaningen, skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning.

När skatten har överförts från Skatteförvaltningen till utsökning ska den betalas till utsökningsmyndigheten.

Obetalda skatter publiceras i skatteskuldsregistret

I betalningsuppmaningen kan det finnas ett meddelande om att skulden tas upp i skatteskuldsregistret. Om skatterna inte betalas senast den förfallodag som har angetts i betalningsuppmaningen, publicerar Skatteförvaltningen de obetalda skatterna i skatteskuldsregistret.

Mer information om skatteskuldsregistret

Protestering gällande obetalda skatter

Betalningsuppmaningen kan innehålla ett meddelande om att en obetald moms, förskottsinnehållning eller arbetsgivares sjukförsäkringspremie offentliggörs som kreditupplysning (protestering). Om skatterna fortfarande inte har betalats senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen, skickar Skatteförvaltningen dem för offentliggörande som kreditupplysning.

Mer information om protestering

Anvisningar om betalning av bil- och punktskatter.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017