Betalning av skatter – företag och organisationer

Hur och vart betalas skatterna?

För en del skatter skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut där du ser skattebeloppet och förfallodagen samt uppgifterna för betalning. En del av skatterna ska i sin tur betalas på eget initiativ och betalaren ska då själv beräkna skattebeloppet och kontrollera förfallodagen.

Skatterna betalas in på Skatteförvaltningens bankkonton i Nordea, Danske Bank eller OP. Betalningsuppgifterna finns på giroblanketterna eller i beskattningsbesluten. Du hittar kontonumren även i MinSkatt.

Vid skattebetalningen är det viktigt att du använder det rätta bankkontonumret och referensnumret. Med hjälp av referensnumret kan Skatteförvaltningen allokera betalningen till rätt betalare.

En skatt har betalats i tid, om den betalas senast på förfallodagen. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder. Betalningsdagen anses vara den dag då banken debiterar betalarens konto med betalningen eller kvitterar att betalningen har mottagits.

Du kan också betala skatterna utan serviceavgifter på vissa av Danske Banks kontor. Ta med dig giroblanketten från Skatteförvaltningen eller uppgifterna som individualiserar betalningen. Ytterligare information finns på Danske Banks webbsidor www.danskebank.fi. På Åland tas kontantbetalningar av skatter emot kostnadsfritt av Statens ämbetsverk på Åland.

Skatter till Skatteförvaltningen kan inte betalas på Skatteförvaltningens eller Tullens kontor.