Så här korrigerar du årsanmälan

Om du har lämnat en felaktig årsanmälan korrigera den snarast möjligt för att uppgifterna ska hinna med i personkunders förhandsifyllda skattedeklarationer.

Observera att löneuppgifter som du lämnat till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019 ska korrigeras i inkomstregistret.

När ska årsanmälan korrigeras?

Korrigera årsanmälningarna elektroniskt för 2019 senast

  • 16.3.2020 för att uppgifterna ska hinna med i personkunders förhandsifyllda skattedeklarationer (om du korrigerar på en pappersblankett ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen senast 15.3.2020.)
  • 30.4.2020 för att få med korrekta uppgifter i personkunders beskattningsbeslut fast uppgifterna inte skulle hinna med i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om du ännu korrigerar uppgifter efter 30.4.2020 beaktas de lämnade uppgifterna i beskattningen och personkundens beskattning ändras eller beskattningsbeslutet rättas vid behov.

Korrigera årsanmälan med en ersättande anmälan

Lämna en ersättande anmälan endast om sådana inkomsttagare eller andra skattskyldiga vars ursprungliga uppgifter har varit bristfälliga eller felaktiga. En ny specifikation ersätter de uppgifter som lämnats i den tidigare specifikationen: ange i den nya specifikation alla inkomsttagarens uppgifter, såväl de som korrigerats som de som var korrekta i den ursprungliga anmälan. Ange i den ersättande anmälan hela kalenderårets uppgifter om den skattskyldige.

Fel i arbetsgivarens årsanmälan för år 2018 eller tidigare år ska fortfarande korrigeras med ersättande årsanmälan.

Korrigerar du identifikationsuppgifter i årsanmälan?

Eftersom en ny anmälan i det ersättande korrigeringsförfarandet alltid ersätter den tidigare kan det per skattskyldig bara finnas en anmälan som har lämnats med samma identifikationsuppgifter. Identifikationsuppgifter är bland annat betalarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer), skatteår, inkomsttagarens beteckning eller beteckning för någon annan skattskyldig (personbeteckning eller FO-nummer) och prestationsslag.

Om du korrigerar identifikationsuppgifter ska du förts ta bort den felaktiga anmälan helt och hållet. Lämna sedan en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna. Identifikationsuppgifterna för årsanmälan nämns i anvisningen för ifyllning av respektive årsanmälan och i postbeskrivningen.

Korrigering elektroniskt

Du kan inte korrigera följande årsanmälningar elektroniskt om betalningsåret är 2015 eller tidigare:

  • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
  • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
  • Årsanmälan om pensioner och förmåner
  • Årsanmälan om dividender
  • Årsanmälan om överskott från andelslag
  • Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
  • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
  • Virkesköparens årsanmälan

Andra än ovan nämnda årsanmälningar kan du inte korrigera elektroniskt om årsanmälan gäller 2017 eller tidigare år. Då ska korrigeringen göras på papper.

Var finns ytterligare information?

Ytterligare information om korrigering av årsanmälningar som lämnats på webblanketter finns i serviceleverantörernas webbtjänster (t.ex. OpusCapita, Koivuniemi, CGI).

Årsanmälan som lämnas i filformat: Postbeskrivningarna har ändrats för att motsvara ändringarna i anmälningsförfarandet. Kontrollera alltid hos programleverantören att din programvara har uppdaterats för att motsvara de gällande postbeskrivningarna.

Närmare information finns i anvisningen Postbeskrivningar: Korrigering av årsanmälningar som lämnats elektroniskt i filformat. Du kan också ringa Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 038 (Årsanmälningar om dividender och andra prestationer).