Årsanmälningar enligt grupp

På denna sida finns en förteckning över alla årsanmälningar grupperade enligt prestationens natur. Om prestationen har utbetalats till en begränsat skattskyldig, ska den i regel anmälas med årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga. Till exempel värdepappersaffärer anmäls dock alltid med årsanmälan om värdepappersaffärer, oavsett om en part i värdepappersaffären är en begränsat skattskyldig eller inte.

Löner, arbetsersättningar och andra motsvarande prestationer

Utbetalda löner och arbetsersättningar anmäls i årsanmälan för sista gången för betalningsåret 2018.

Om en lön eller annan förvärvsinkomst har betalats 1.1.2019 eller senare, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret. Läs mer om anmälningar till inkomstregistret.

Dividender och andra motsvarande prestationer

 • Årsanmälan om utbetalda dividender
 • Årsanmälan över utländska dividender som förmedlats (kan anmälas elektroniskt)
 • Årsanmälan om återbetalning av kapital (kan anmälas elektroniskt)
 • Årsanmälan om dividendersättningar (kan lämnas enbart med en pappersblankett)
 • Ersättning som mottagits och betalats i stället för avkastning från placeringsfondsandelar (kan lämnas enbart med en pappersblankett)
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
 • Årsanmälan om överskott från andelslag

Pensioner och förmåner

 • Specifikation av pensioner och förmåner
 • Specifikation av retroaktiva pensioner
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga

Räntor och andra motsvarande prestationer

 • Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enlig ISkL (även CFD-kontrakt, dvs. finansiella kontrakt anmäls med denna årsanmälan)
 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
 • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga

Medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslösas ersättningsdagar

 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor
 • Årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar (kan anmälas enbart elektroniskt)

Premier för frivilliga pensionsförsäkringar som tagits av privatpersoner och inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal

 • Årsanmälan om premier för frivilliga pensionsförsäkringar som tagits av privatpersoner och inbetalningar som grundar sig på långsiktiga sparavtal (kan anmälas enbart elektroniskt)
 • Anmälan om överföring av frivillig individuell pensionsförsäkring och långsiktigt sparavtal (kan anmälas enbart med en pappersblankett)

Årsanmälningar om värdepappersaffärer

 • Årsanmälan om köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat (kan anmälas enbart elektroniskt)
 • Årsanmälan om köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som hör till tillgångar från långsiktigt sparande (kan anmälas enbart elektroniskt)
 • Anmälan om egendomsförvaltningsavgifter (kan anmälas enbart elektroniskt)
 • Anmälan om handeln med bolagets aktie på en reglerad marknad eller multilateral handel (kan anmälas enbart med en pappersblankett)

Andra årsanmälningar

 • Årsanmälan om delägarlån och deras återbetalningar – delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person
 • Anmälan om lån och räntor
 • Virkesköparens årsanmälan
 • Försäkringsprestationer som betalts till näringsidkare
 • årsanmälan om offentliga stöd (kan anmälas enbart elektroniskt)
 • Anmälan om arbetsinkomstuppgifter i elektronisk form (kan anmälas enbart elektroniskt)
 • Anmälan om utbetalda stipendier
 • Anmälan om förtroendepersonavgift som betalats direkt till ett parti