Årsanmälan måste motsvara deklarationen av skatter på eget initiativ

Man ska lämna in både deklaration av skatter på eget initiativ och årsanmälan om löner och övriga prestationer på eget initiativ och förskottsinnehållningarna och källskatterna på dem.

Observera att löne- och förvärvsinkomster ska anmälas till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019. Utbetalda löner, arbetsersättningar och bruksavgifter anmäls i årsanmälan för sista gången för betalningsåret 2018.
Uppgifter som lämnas i årsanmälan korrigeras inte i inkomstregistret, utan på samma sätt som tidigare direkt till Skatteförvaltningen.

I tabellen nedan hittar du prestationerna som måste anges i deklarationen av skatter på eget initiativ per  skatteslag och den årsanmälan som motsvarar respektive prestation. I årsanmälan ska uppgifterna anges med respektive prestationsslag.

Läs mer:

Uppgifterna som ska lämnas i deklarationen av skatter på eget initiativ Årsanmälan för uppgiften i fråga
Förskottsinnehållningspliktiga löner och övriga prestationer

Löner och arbetsersättningar: Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan

Pensioner och förmåner; Årsanmälan om pensioner och förmåner

Förskottsinnehållning som verkställts på aktiebolag, andelslag eller andra samfund (25) Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
Förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning (24) Virkesköparens årsanmälan
Förskottsinnehållning på räntor och andelar (68) Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
Förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag (92) Årsanmälan om dividender eller Årsanmälan om överskott från andelslag
Källskattepliktiga löner och övriga prestationer Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
Källskatt på dividend (hos begränsat skattskyldiga) (39) Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
Källskatt på räntor och royaltyer (hos begränsat skattskyldiga) (69) Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
Källskatt på ränteinkomst (allmänt skattskyldiga) (84) Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst