Anmälningar om byggande: uppgifter om arbetstagare

Den huvudsakliga genomföraren av ett byggprojekt ska samla uppgifter om alla arbetstagare som arbetar på en gemensam byggarbetsplats. Har inte någon huvudsaklig genomförare utsetts för byggarbetsplatsen övergår ansvaret för att lämna uppgifterna till byggherren.

Den huvudsakliga genomföraren lämnar uppgifterna om arbetstagarna

Den huvudsakliga genomföraren av ett byggprojekt ska lämna uppgifter om arbetstagarna till Skatteförvaltningen, om värdet på de entreprenader byggherren köpt till byggarbetsplatsen överskrider 15 000 euro. Alla företag som verkar på en gemensam byggarbetsplats lämnar uppgifterna om sina respektive arbetstagare till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet. Den huvudsakliga genomföraren och övriga företag kan komma överens sinsemellan hur de samlar in uppgifterna.

Arbetstagaruppgifterna för respektive månad måste lämnas senast den femte dagen i den andra månaden efter redovisningsmånadens utgång. Uppgifterna om t.ex. juli ska lämnas den 5 september. Uppgifterna om arbetstagarna ska lämnas elektroniskt.

Huvudsaklig genomförare: lämna uppgifter om arbetstagarna

Kom ihåg att alltid använda finländskt FO-nummer, om sådant finns.

Stora mängder data lämnas behändigast via ilmoitin.fi.

Om det är fråga om endast ett fåtal uppgifter kan de lämnas på en webblankett.

Skyldigheten gäller alla personer som arbetar på en gemensam byggplats

Uppgifterna ska lämnas om alla personer som arbetar på en gemensam byggarbetsplats. Uppgifterna lämnas även för de personer som inte utför byggarbete, exempelvis städ- eller kontorspersonal.

Om byggarbetsplatsen inte kan avgränsas från övrig verksamhet i området ska uppgifterna lämnas bara för de personer som deltar i byggarbetet eller utför uppgifter som anknyter till detta.

Vad är en gemensam byggarbetsplats?

En byggarbetsplats är gemensam om flera arbetsgivare samtidigt är verksamma där. En byggarbetsplats är också gemensam om arbetsgivarna verkar där i följd och deras verksamheter har ett tidsmässigt eller avtalsbaserat samband.

Läs mer om en gemensam byggarplats (pdf, på finska) (www.tyosuojelu.fi)