Om webbtjänsten - Skattedeklaration 2017

För vilket ändamål kan du använda webbtjänsten Skattedeklaration på nätet för?

Tekniska krav för webbtjänsten Skattedeklaration på nätet

Faserna och användning av webbtjänsten Skattedeklaration på nätet

Ett Nytt beskattningsbeslut

Ansvaret för riktigheten av uppgifterna

OBS! Webbtjänsten öppnas 8.3.2018 för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast 3.4.2018. Om den sista inlämningsdagen är 8.5. eller 15.5.2018 öppnas tjänsten i slutet av mars.

För vilket ändamål kan du använda webbtjänsten Skattedeklaration på nätet?

Nästan alla beskattningsuppgifter kan deklareras lätt och behändigt i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet.

Om du har uppgifter som inte kan deklareras via webbtjänsten Skattedeklaration på nätet, deklarera dem i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

OBS! Om du lämnar in uppgifter via tjänsten, deklarera inte samma uppgifter på nytt på deklarations- eller bilageblanketten.

Tekniska krav för webbtjänsten Skattedeklaration på nätet 

För att använda webbtjänsten behöver du

  • Internetanslutning
  • webbläsarprogram, tjänsten stöder de vanligaste webbläsarprogrammen. Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster fungerar bäst med de nyaste webbläsarna Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera samt Google Chrome.
  • Acceptera kakfiler, d.v.s. cookies
  • Javascript måste vara aktiverat.

För inloggningen i webbtjänsten behöver du

  • dina personliga nätbankkoder
  • ett chipförsett personkort eller
  • en Katso-kod. Information om hur man ansöker om en Katso-kod hittar du på sidan Skapa en Katso-kod.

Du autentiseras med Suomi.fi alltid när du loggar in i tjänsten.

Faserna och användning av webbtjänsten Skattedeklaration på nätet 

Webbtjänsten har tre huvudfaser:

Fas 1: Kunduppgifter

Du ser följande kunduppgifter: namn, kontonummer, make/maka, antalet minderåriga barn och hemkommun. Förutom kunduppgifterna ser du den dag då du sist ska lämna in din skattedeklaration vilken samtidigt är den sista dagen då tjänsten är öppen för dig.

I kunduppgiftsfönstret kan du ange ett nytt kontonummer, om du vill att eventuell skatteåterbäring ska användas för din makes/makas förmån samt ändringarna i familje- och försörjarförhållanden.

Om du anmäler ett nytt kontonummer, skickas ändringen till Skatteförvaltningen från kontonummerspecifikationen. När det nya kontonumret har skickats kan du fortsätta deklarera andra uppgifter eller logga ut. De andra uppgifterna skickas till Skatteförvaltningen i fas 3 Skicka deklaration.

Om du har deklarerat tidigare och skickat uppgifterna till Skatteförvaltningen, kan du skriva ut uppgifterna under länken Skriv ut tidigare uppgifter.

Fas 2: Ange beskattningsuppgifterna

I kolumnen Förhandsifyllda uppgifter ser du endast de uppgifter som Skatteförvaltningen har tillgängliga.Länken Öppna öppnar en specifikationssida där du vid behov kan deklarera uppgifter som ändrats eller saknas.

Om du redan tidigare deklarerat och skickat eller sparat uppgifter som halvfärdiga i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet, visas de inlämnade uppgifterna i kolumnen Kundens anmälan. Du kan redigera eller ta bort de angivna uppgifterna med länken Öppna.

Fas 3: Skicka deklaration

Du ser ett sammandrag av de angivna uppgifterna. Om du önskar kan du också ange ditt telefonnummer för eventuella kontakter. Skicka uppgifterna till Skatteförvaltningen med knappen Skicka. Du kan också spara uppgifterna som halvfärdiga med knappen Spara som icke slutförd och uppgifterna skickas inte då till Skatteförvaltningen. Uppgifterna sparas fram till den sista inlämningsdag som antecknats i deklarationsdelen varefter de tas bort. Du kan även logga ut utan att spara uppgifter.

OBS! Om du har anmält ett nytt kontonummer, visas det inte i sammandraget. Ändringarna i kontonumren skickas separat från kontonummerspecifikationen.

Skriv ut

När du har skickat de deklarerade uppgifterna, kan du skriva ut eller spara på din dator ett sammandrag (pdf) av de inlämnade uppgifterna genom att klicka på länken Skriv ut uppgifter (pdf).

Avsluta

När du är färdig, glöm inte att logga ut ur tjänsten.

OBS! Om du mitt i användningen loggar ut med knappen Logga ut i den övre kanten till höger, sparas uppgifterna inte i Skatteförvaltningens system.

Info och hjälp

Hjälpartiklarna finns i sidans högre kant. Det finns mera information under länken Skatteinfo bredvid rubriken.

Ett nytt beskattningsbeslut

Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna och du får ett nytt beskattningsbeslut per post före slutet av oktober.

Ansvaret för riktigheten av uppgifterna

Elektronisk inloggning och inlämnande av uppgifterna i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet jämställs med inlämnandet av skattedeklaration. Kom ihåg att du är ansvarig för de angivna uppgifterna.