Du har loggat ut

Skatt.fi

När du är färdig, kom ihåg att stänga webbtjänstens alla fönster.

Vill du lämna in andra deklarationer? Du kan deklarera elektroniskt uppgifter om fastighetsbeskattning, näringsverksamhet samt jord- och skogsbruk genom att logga in i respektive webbtjänst. Webbtjänsterna finns under dessa länkar.

Fastighetsuppgifterna på nätet (tillgänglig endast om du fått ett fastighetsbeskattningsbeslut)

Skattedeklaration för jordbruk, Skattedeklaration för skogsbruk, Skattedeklaration för näringsverksamhet