Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet har stängts och den utsatta tiden för att deklarera uppgifter som påverkar fastighetsbeskattningen för 2019 har gått ut 25.4.2019. Du kan kontrollera och deklarera fastighetsuppgifter nästa gång på våren 2020 i MinSkatt.