Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Webbtjänsten  Fastighetsuppgifter på nätet 2018 har stängts i maj 2018. Nästa gång kan tjänsten användas våren 2019 för deklarering av fastighetsuppgifter för 2019.

Bekanta dig med tjänsten i demo

Demo