Om webbtjänsten - Fastighetsuppgifter på nätet

 

För vilket ändamål kan du använda webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Tekniska krav för webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Faserna och användning av webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Ett nytt fastighetsskattebeslut

Ansvaret för riktigheten av uppgifterna

För vilket ändamål kan du använda webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet?

I webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet kan du lätt och behändigt deklarera uppgifter för fastighetsbeskattningen 2019 (Obs! som grund för fastighetsskatten 2019 används beskattningsvärdena för 2018).

Om du har uppgifter som du inte kan deklarera via webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet, deklarera dem på fastighetsbeskattningens deklarationsdel eller på blankett 3A.

Om du lämnar in uppgifter via tjänsten, deklarera inte samma uppgifter på nytt på deklarations- eller blankett 3A.

Tekniska krav för webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

För att använda webbtjänsten behöver du

  • internetanslutning
  • webbläsarprogram, tjänsten stöder de vanligaste webbläsarprogrammen. Skatteförvaltningens elektroniska servicetjänster fungerar bäst med de nyaste webbläsarna Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera samt Google Chrome.
  • Acceptera kakfilerna, d.v.s. cookies.
  • Javascript måste vara aktiverat.

För inloggningen i webbtjänsten behöver du

  • dina personliga nätbankkoder
  • ett chipförsett personkort
  • eller en Katso-kod. Information om hur man ansöker om en Katso-kod hittar du på sidan
  • dina personliga nätbankkoder
  • ett chipförsett personkort
  • eller en Katso-kod. Information om hur man ansöker om en Katso-kod hittar du på sidan Så här skapar du en Katso-kod.

Du autentiseras med Suomi.fi alltid när du loggar in i tjänsten.

Faserna och användning av webbtjänsten Fastigfetsuppgifter på nätet

Webbtjänsten har två huvudfaser:

Fas 1: Deklarering av fastighetsuppgifter

Välj först den fastighet vars uppgifter du vill korrigera. Länken Öppna öppnar fönstret Fastighetsuppgifter där du kan läsa uppgifter om fastigheten.

I kolumnen Förhandsifyllda uppgifter ser du endast de uppgifter som Skatteförvaltningen har tillgängliga. Länken Öppna öppnar en specifikationssida där du vid behov kan deklarera uppgifterna som ändrats eller saknas.

Om du redan tidigare deklarerat och skickat eller sparat uppgifter som halvfärdiga i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet, visas de inlämnade uppgifterna i kolumnen Kundens anmälan. Du kan redigera eller ta bort uppgifter med länken Öppna.

Fas 2: Skicka deklaration

Du ser ett sammandrag av de angivna uppgifterna. Om du önskar kan du också ange ditt telefonnummer för eventuella kontakter. Skicka uppgifterna till Skatteförvaltningen med knappen Skicka. Du kan också spara uppgifterna som halvfärdiga med knappen Spara som icke slutförd och uppgifterna skickas inte då till Skatteförvaltningen. Uppgifterna sparas fram till den sista inlämningsdag som antecknats i deklarationsdelen varefter de tas bort. Du kan även logga ut utan att spara uppgifterna.

Skriv ut

När du har skickat de deklarerade uppgifterna, kan du skriva ut eller spara på din dator ett sammandrag (pdf) av de inlämnade uppgifterna genom att klicka på länken Skriv ut uppgifter (pdf).

Avsluta

När du är färdig, glöm inte att logga ut ur tjänsten.

Obs! Om du mitt i användningen loggar ut med knappen Logga ut i den övre kanten till höger, sparas uppgifterna inte i Skatteförvaltningens system.

Info och hjälp

Hjälpartiklarna finns i sidans högre kant. Det finns mera information under länken Fastighetsbeskattning.

 

Ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut

Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna och du får ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut per post före den första förfallodagen.

Ansvar för riktigheten av uppgifterna

Elektronisk inloggning och inlämnande av uppgifterna i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet jämställs med inlämnandet av deklarationsdelen. Kom ihåg att du är ansvarig för de angivna uppgifterna.