Du har loggat ut

Skatt.fi

När du är färdig, kom ihåg att stänga webbtjänstens alla fönster.

Vill du lämna in andra deklarationer? Du kan deklarera elektroniskt uppgifter för den förhandsifyllda skattedeklarationen, näringsverksamhet jord- och skogsbruk genom att logga in i respektive webbtjänst. Webbtjänsterna finns under dessa länkar.

Skattedeklaration på nätet

Skattedeklaration för jordbruk, Skattedeklaration på skogsbruk, Skattedeklaration för näringsverksamhet