Webbtjänsten fastighetsuppgifter på nätet

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet kräver inloggning. För att logga in behöver du personliga nätbankkoder, ett chipförsett personkort, ett mobilcertifikat eller Katso-koder så att vi kan verifiera din identitet.

Vad används webbtjänsten till?

I webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet kan du korrigera och komplettera uppgifter som står i utredningsdelen till ditt fastighetsbeskattningsbeslut.

Dessutom kan du anmäla ändringar som gäller olika slag av markanvändning inom jord- och skogsbruk (jordbruksmark, skogsmark, impediment, täckdikad åker). Förutsatt att det på fastigheten finns en fastighetsskattepliktig byggplats för en produktionsbyggnad för jord- eller skogsbruk. 

Du kan skicka deklarationen bara om du har korrigerat eller kompletterat uppgifter i den.

Webbtjänsten är tillgänglig fram till och med den sista inlämningsdagen som anges i deklarationsdelen till fastighetsbeskattningsbeslutet.

Du kan inte anlita tjänsten Fastighetsuppgifterna på nätet om

Du kan inte anlita Skattedeklaration på nätet om

Du kan inte anlita tjänsten Fastighetsuppgifterna på nätet om

  • du inte har personliga nätbankkoder, ett chipförsett personkort eller Katso-koder
  • inlämningstiden för deklarationsdelen till fastighetsbeskattningen har gått ut,
  • du inte har fått fastighetsbeskattningsbeslutet,
  • det rör sig om skattedeklarationen för ett dödsbo som inte har Katso-kod.

Aktuellt

Se video om hur du korrigerar fastighetsuppgifter

Så här lämnar du fastighetsuppgifter på nätet

Bekanta dig med tjänsten i demo

 

Du kan testa webbtjänsten med hjälp av en demoversion utan att logga in. Uppgifter som du anger i demoversionen sparas inte i programmet utan de försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts.

Ytterliga information

Vad är webbtjänsten avsedd för och vad lämpar den sig för?

Registerbeskrivning om användningen av uppgifterna.

Om autentisering

Anvisningar och information om Katso-koder.