Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst.

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet  2018 öppnas den 8 mars 2018 kl. 12.00.